Miasto:
Częstochowa
Typ:
Kurs
Tryb:
wt/czw, weekendowy
Opłata:
980,- zł od osoby
Raty:
550,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
430,- zł płatne w trakcie kursu,

Najbliższy termin:
11 maja 2024 r. pobierz harmonogram

Cel:

Celem kursu jest poznanie ręcznej i komputerowej techniki prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Słuchaczami Kursu  mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie.

Program:

1. Formy  uproszczonej księgowości i ich charakterystyka.
2. Podstawy prawne opodatkowania podmiotów na zasadach ogólnych .
3. Podmiotowy i przedmiotowy zakres prowadzenia Podatkowej Księgi  Przychodów i Rozchodów.
4. Omówienie kolumn Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.
5. Charakterystyka ewidencji dodatkowych i  towarzyszących P.K.P. i R.
6. Omówienie i sporządzenie całej dokumentacji księgowej związanej z pracownikiem:
7. Omówienie i sporządzenie dokumentacji związanej ze środkami trwałymi oraz z samochodem osobowym nie wprowadzonym do ewidencji środków trwałych.
8. Podmiotowy i przedmiotowy zakres podatku od towarów i usług  VAT; sporządzanie dowodów zakupu i sprzedaży oraz wprowadzenie do rejestru zakupu i sprzedaży VAT.
9. Wprowadzenie przygotowanych dowodów źródłowych do P.K.P.i R. techniką ręczną, podsumowanie miesiąca.
10. Sporządzenie deklaracji PIT-5 i VAT-7.
II. CZĘŚĆ – TECHNIKA KOMPUTEROWA (program Comarch Optima)
1. Omówienie programu dla prowadzenia P.K.P. i R.
2. Założenie w komputerze nazwy firmy, ustawienie konfiguracji programu.
3. Wprowadzenie przygotowanych w I części kursu dokumentów do ewidencji dla celów podatku VAT oraz  P.K.P. i R.
4. Sporządzenie wydruków komputerowych za dany miesiąc.

Ilość godzin

62 godziny  lekcyjne ( w tym 2  godziny egzaminu)

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Organizacja:

Kurs jest organizowany w trybie weekendowym (od godz. 8.00 po 8 godz. lekcyjnych) lub popołudniowym: zajęcia dwa dni w tygodniu (poniedziałek i środa lub wtorek i czwartek) od godz. 16.00  po 4 godz. lekcyjne.

Dodatkowe informacje:

Uczestniczy otrzymują:

  • materiały szkoleniowe,
  • gorące napoje - kawa, herbata.

 

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422