Historia działalności organizacyjnej księgowych na terenie Częstochowy sięga aż 1945 roku. Staraniem prof. dr. Edwarda Wojciechowskiego powołano wówczas Koło Księgowych. Kiedy po wojnie w 1947 roku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wznowiło swoją działalność, w Częstochowie utworzono Oddział liczący 130 członków. Oddział pracował tylko przez dwa lata , gdyż w październiku 1949 r. decyzją ówczesnych władz państwowych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zostało zlikwidowane. 

Działalność udało się odnowić dopiero w 1960 r. i to w postaci Koła Terytorialnego, a nie oddziału. W 1966r. Koło zostało przekształcone w Oddział Terenowy podlegający Oddziałowi Wojewódzkiemu w Katowicach

Historyczną datą dla naszego Oddziału jest 1 kwietnia1985 roku, kiedy na mocy uchwały Zarządu Głównego SKwP uzyskaliśmy status Oddziału Wojewódzkiego. Zmiana Statutu SKwP w 1991r. pociągnęła za sobą zmianę nazwy Oddziału z Wojewódzkiego na Okręgowy .

Pierwszym prezesem samodzielnego Oddziału została kol. Wiesława Głód , która pełniła swą funkcję przez dwie kadencje. Od 1991 roku aż do 2022 roku funkcję prezesa pełniła  kol. Joanna Nowowiejska-Fedecka.

W kadencji 2023-2026 funkcje prezesa pełni kol. Zdzisława Wołek.

Podstawą działania naszego Oddziału są członkowie. Na dzień 31 grudnia 2022r. zrzeszaliśmy 416 członków zwyczajnych, skupionych w klubach dyskusyjnych, kołach branżowych, kołach młodzieżowych.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422