Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel./fax: 34 363 38 54; 363 05 69

godziny otwarcia biura : 7:45 do 15:45

e-mail:  biuro@czestochowa.skwp.pl

Konto bankowe PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Dyrektor Biura Zarządu
Iwona Oswald
e-mail: dyrektor@czestochowa.skwp.pl
tel./fax: 34 363 38 54; 363 05 69

Z-ca dyrektora ds. szkolenia
Danuta Wiśniowska
e-mail: szkolenia@czestochowa.skwp.pl
tel./fax: 34 363 38 54; 363 05 69

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
tel. 34 363 05 69

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422