WŁADZE ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE

KADENCJA 2023-2026

Zarząd

Zdzisława Wołek                                  Prezes Zarządu
Joanna Nowowiejska- Fedecka        Wiceprezes
prof. dr hab. Jolanta Chluska           Wiceprezes
dr inż. Elżbieta Wysłocka                  Sekretarz
Anna Starostecka                                Skarbnik
Damian Bareła                                    Członek Zarządu
Jadwiga Konieczek                             Członek Zarządu
Małgorzata Maksym                          Członek Zarządu
Aneta Przybylska                                Członek Zarządu

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Agnieszka Mroczek-Nowicka         Przewodniczący
Jadwiga Michalczyk                         Z-ca Przewodniczącego
Dorota Powroźnik                            Członek

Okręgowy Sąd Koleżeński

Anna Czank
Dorota Gadziejewska
Magdalena Krauze

Delegaci 

Agnieszka Mroczek-Nowicka
Barbara Najdek - Członek Honorowy
Joanna Nowowiejska- Fedecka - Członek Honorowy
Zdzisława Wołek
dr inż. Elżbieta Wysłocka

 

Biuro Zarządu Oddziału

Joanna Garstka             dyrektor Biura Zarządu Oddziału
Danuta Wiśniowska     dyrektor  Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego

 

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422