WŁADZE ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE

KADENCJA 2019 - 2022

Zarząd 
Joanna Nowowiejska-Fedecka          Prezes Zarządu
prof. dr hab. Jolanta Chluska            Wiceprezes
Zdzisława Wołek                                   Wiceprezes
dr inż.  Elżbieta Wysłocka                   Sekretarz
Anna Starostecka                                  Skarbnik
Jadwiga Konieczek                               Członek Zarządu
Jadwiga Michalczyk                             Członek Zarządu
Agnieszka Mroczek-Nowicka             Członek Zarządu
Jan Nowak                                             Członek Zarządu

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Jerzy Cisowski                                Przewodniczący
Dorota Kaczmarek                        Z-ca Przewodniczącego
Elżbieta Borecka                            Członek

Okręgowy Sąd Koleżeński 
Magdalena Krauze                      Przewodnicząca
Anna Czank                                  Z-ca Przewodniczącego
Dorota Gadziejewska                 Członek

 

Biuro Zarządu Oddziału

Danuta Wiśniowska         dyrektor

Joanna Garstka                 z-ca dyrektora

 

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
tel. 34 363 05 69
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422