Miasto:
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
weekendowy
Opłata:
650,- zł od osoby
600,- zł ena dla członków Oddziału Okręgowego w Częstochowie SKwP oraz słuchaczy kursów długich organizowanych przez Oddział Okręgowy w Częstochowie SKwP

Opis szkolenia:

Szkolenie Power Query dla księgowych to intensywny kurs, który zapewni uczestnikom umiejętność efektywnego wykorzystywania narzędzia w Excelu do pobierania, przekształcania i łączenia danych. Przez praktyczne ćwiczenia i omówienie funkcji języka M, uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę, aby usprawnić procesy związane z analizą danych i raportowaniem.
Dla kogo:
Szkolenie jest skierowane do księgowych i specjalistów finansowych, którzy posiadają podstawową znajomość programu Excel. Nie jest wymagane zaawansowane doświadczenie w obszarze analizy danych. Szkolenie zostało zaprojektowane tak, aby uczestnicy mogli w prosty sposób opanować narzędzie Power Query i wykorzystać je do swoich codziennych zadań.
Oczekiwany rezultat:
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności niezbędne do efektywnego pobierania, przekształcania i łączenia danych w Excelu. Uczestnicy szkolenia będą w stanie oszczędzać czas i zwiększać precyzję swojej pracy, eliminując ręczne operacje i automatyzując procesy związane z analizą danych

Prowadzący: Michał Sikorski

Pracuje z arkuszami kalkulacyjnymi od prawie 15 lat. Posiada certyfikat Microsoft Office Specialist Excel 2010 Expert (MOSE)

Program:

1. Jak działa Power Query
2. Pobieranie danych
3. Przekształcenia danych
4. Kolumny przestawne i kolumny niestandardowe
5. Łączenie danych
6. Scalanie danych
7. Wprowadzenie do pracy z funkcjami języka M

Organizacja:

Kurs jest organizowany w trybie weekendowym od godz. 8.00 po 6 godz. lekcyjnych.

2 spotkania (12  godzin lekcyjnych)

Dodatkowe informacje:

Cena obejmuje: wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku. Program Microsoft Excel (preferowana wersja 365)

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

 

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422