Miasto:
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
800,- zł od osoby
760,- zł Cena dla członków Oddziału Okręgowego w Częstochowie

Planowane rozpoczęcie kursu 21.05.2024r. godz.16:15

 Harmonogram spotkań:

1

21.05.2024r.

wtorek

5 godz.

16:15 – 20:15

2

23.05.2024r.

czwartek

5 godz.

16:15 – 20:15

3

28.05.2024r.

wtorek

5 godz.

16:15 – 20:15

4

04.06.2024r.

wtorek

5 godz.

16:15 – 20:15

5

06.06.2024r.

czwartek

5 godz.

16:15 – 20:15

CEL

przygotowanie do samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas kursu słuchacz nabędzie umiejętności klasyfikowania operacji gospodarczych w odpowiednich kolumnach księgi oraz rozliczania na jej podstawie podatku dochodowego. Dowie się, jakie dodatkowe rejestry jest zobowiązany prowadzić podmiot gospodarczy rozliczający się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Kurs jest przeznaczony w szczególności dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na podstawie KPiR, prowadzących biuro rachunkowe rozliczające podatników na KPiR oraz pracowników biur rachunkowych, a także dla wszystkich chętnych chcących poznać tajniki podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Wykładowca: Dawid Obrzeżgiewicz

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalista w zakresie rachunkowości finansowej i podatkowej, właściciel biura rachunkowego. Doświadczenie zdobywał w podmiotach świadczących usługi doradcze w zakresie rachunkowości, podatków, konsolidacji sprawozdań finansowych. Autor licznych publikacji o tematyce rachunkowo-podatkowej. Stale obsługuje podmioty prowadzące działalność produkcyjną i handlową. Wykładowca studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

PROGRAM

I. Informacje ogólne:

 • Podstawy prawne.
 • Podmioty zobowiązane do prowadzenia KPiR.
 • Obowiązki ciążące na podmiotach prowadzących KPiR.

II. Zapisy dokonywane w KPiR – omówienie zasad funkcjonowania KPiR:

 • Dowody księgowe stanowiące podstawę dokonywania zapisów w KPiR, w tym dla podatników podatku VAT.
 • Terminy zapisów w KPiR.
 • Ewidencja przychodów (omówienie kolumn nr 7, 8 i 9 KPiR).
 • Ewidencja zakupu towarów handlowych i materiałów (omówienie kolumn nr 10 i 11 KPiR).
 • Ewidencja pozostałych kosztów funkcjonowania podmiotu (omówienie kolumn nr 12, 13 i 14 KPiR).

III. Rozliczenia podatkowe w ciągu roku dla prowadzących KPiR:

 • Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy na podstawie dokonanych zapisów w KPiR.
 • Rozliczenia w podatku VAT.

IV. Zamknięcie roku w KPiR:

 • Inwentaryzacja – spis z natury.
 • Zamknięcia KPiR i ustalenie dochodu za rok podatkowy.
 • Przechowywanie dokumentów i księgi.

V. Dodatkowe rejestry związane z prowadzeniem KPiR:

 • Ewidencja środków trwałych i WNiP
 • Ewidencja sprzedaży
 • Ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych
 • Ewidencja przebiegu pojazdu

ORGANIZACJA:

ILOŚĆ GODZIN

25 godzin lekcyjnych

TRYB ZAJĘĆ

 • system popołudniowy od godz. 16.30 do 20.30

Kurs w trybie on-line, (tzw. webinar) będzie realizowany poprzez platformę MS TEAMS. Każdy uczestnik otrzyma link z dostępem do platformy. Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Uczestnicy będą mogli kontaktować się z wykładowcą zadając pytania online lub na czacie

ZAKOŃCZENIE KURSU

Kurs kończy się sprawdzianem wiadomości i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422