Miasto:
Typ:
Szkolenia biegłych rewidentów
Tryb:
jednodniowe
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków

Wykładowca

dr Marcin Stępień doradca podatkowy, praktyk, Kierownik Zakładu Rachunkowości w Katedrze Finansów, Bankowości i Rachunkowości  Wydziału Zarządzania PCz, wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z zakresu rachunkowości i podatków.

Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia):

  • Omówienie zmian w prawie podatkowym w zakresie podatku CIT, PIT, VAT i innych podatków obowiązujących polskie podmioty gospodarcze.
  • Uzyskana wiedza powinna się przełożyć na praktyczną umiejętność biegłego rewidenta w zakresie oceny dostosowania systemów ewidencyjnych do aktualnych wymogów prawa podatkowego oraz konsekwencji zmian prawa podatkowego na sprawozdanie finansowe.
  • Uzyskana wiedza powinna umożliwić biegłemu rewidentowi identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia zmian prawa podatkowego.

Program (8 godz. wykładowych)

  • Zmiany w przepisach podatkowych – CIT, PIT, VAT i innych podatkach obowiązujących polskie podmioty gospodarcze.
  • Tematy podatkowe, które z różnych względów stanowią w danym roku przedmiot „gorącej” dyskusji publicznej lub rodzą istotne wątpliwości interpretacyjne – praktyczne problemy dotyczące stosowania nowych regulacji, interpretacje organów podatkowych i objaśnienia wydane przez Ministra Finansów.
  • Zmiany, które mogą mieć istotny wpływ na sprawozdania finansowe za ubiegły i bieżący rok (wliczając w to podatek odroczony) oraz sposób ich badania.

Blok: Rewizja finansowa 4 godz. / Rachunkowość 4 godz.

Organizacja

Czas trwania szkolenia: 10 listopada 2023 r. od godz. 9.00 do 16.00

Dostęp do szkolenia oraz szczegóły organizacji  prześlemy drogą mailową  po spełnieniu warunków uczestnictwa.

Cena obejmuje: wykład wraz z  materiałami szkoleniowymi - publikacja CE PIBR nt. Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego, Magdalena Pikuła, Warszawa 2023, publikacja dostępna w formacie PDF, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer z kamerą i głośnikiem oraz stabilny dostęp do Internetu.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

 

 

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422