Miasto:
Typ:
Kurs
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
900,- zł od osoby
850,- zł Cena dla członków

 

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest poznanie zasad rachunkowości budżetowej , zasad finansów publicznych oraz praktyczne przygotowanie do wykonania  zadań     w zakresie rachunkowości budżetowej.  Teoretycznie i praktyczne przygotowuje jego uczestników  do pracy  w pionach finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego , państwowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych.

Tematyka kursu obejmuje : podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych  , szczególne  zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zakładów budżetowych, organów podatkowych ,sprawozdawczości  finansowej  i budżetowej .Ćwiczenia - typowe  księgowania  na kontach do bilansu rocznego. Opracowanie  bilansu rocznego.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę w księgowości  jednostek  sektora finansów publicznych.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów dużą ilością przykładów praktycznych

Program:

1. Budżet w systemie finansowym państwa i jednostek samorządu terytorialnego: istota budżetu i jego struktura, zasady budżetowe, formy organizacyjne gospodarki budżetowej, szczegółowa klasyfikacja budżetowa wraz z przykładami jej zastosowania, zasady gospodarki finansowej jednostek sfery budżetowej, zakładowy plan kont

2. Ogólna charakterystyka rachunkowości sektora finansów publicznych: podstawy prawne rachunkowości sektora finansów publicznych, cechy specyficzne i zasady rachunkowości jsfp, organizacja rachunkowości i rola głównego księgowego.

3. Księgowanie typowych operacji na kontach organu oraz kontach jednostki.

4. Sprawozdawczość budżetowa oraz sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych

5. Sporządzenie bilansu organu, bilansu jednostki, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki

6. Metody i terminy przeprowadzania inwentaryzacji.

7. Dyscyplina finansów publicznych.

8. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Organizacja:

Czas trwania kursu: 42 godz. 

Kurs trwa przez okres ok. 2 – 3 miesięcy, zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych (16:00 – 20:00) raz lub dwa razy w tygodniu.

 

Cena obejmuje: wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wymagania sprzętowe:

Kurs w trybie on-line, (tzw. webinar) będzie realizowany poprzez platformę microsoft teams. Każdy uczestnik otrzyma link z dostępem do platformy. Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Uczestnicy będą mogli kontaktować się z wykładowcą zadając pytania online lub na czacie.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

 

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422