Miasto:
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
jednodniowe
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł Cena dla członków

Cel szkolenia:

Zapoznanie z przepisami dotyczącymi planowania i rozliczania czasu pracy. Przygotowanie dokumentów do planowania i  rozliczania czasu pracy niezbędnych do naliczenia wynagrodzenia pracownika

Adresaci szkolenia:

 • Dyrektorzy Personalni
 • Pracownicy działu HR
 • Kierownicy komórek organizacyjnych
 • Pracownicy Biur Rachunkowych
 • Osoby, które chciałyby rozpocząć pracę w dziale personalnym

Metody szkoleniowe:

 • Wykład
 • Warsztat - praca na konkretnych przykładach planowania i rozliczania czasu pracy
  Uczestnicy będą:

  • Znali przepisy prawa pracy dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy
  • Znali źródła prawa pracy regulujące zasady planowania i rozliczania czasu pracy

  Uczestnicy nabędą umiejętności

  • Budowania harmonogramów czasu pracy dla różnych systemów czasu pracy
  • Właściwego rozliczania ewidencji czasu pracy
  • Kontrolowania czy kierownicy liniowi planują i rozliczają czas pracy zgodnie z przepisami prawa pracy
  • Doradzania kadrze kierowniczej w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy podległym ich pracownikom

Wykładowca

Iwona Wołkiewicz  - absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach Coca – Cola HBC, PTK Centertel (Orange), GTS Poland (Grupa T-Mobile), MDDP Outsourcing Kadr i Płac (usługi świadczone m.in. dla firm: Alior Bank, Krono, AccorHotels, Merck). Od 12 lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy. Wieloletni współpracownik  Uczelni Techniczno -Handlowej im. H. Chodkowskiej. Od sześciu lat związana z Infor, gdzie prowadzi szkolenia online (Inforakademia), stacjonarne, jak również jest prelegentem na licznych Konferencjach organizowanych pod patronatem Gazety Prawnej.

Program 

Czas pracy – zasady planowania i rozliczania

 1. Podstawowe pojęcia - normy czasu pracy, doba pracownicza, tydzień pracowniczy, wymiar czasu pracy, obowiązkowe przerwy w pracy – stanowiska resortu pracy i PIP
 2. Co to znaczy przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy i jego znaczenie przy budowaniu harmonogramów czasu pracy
 3. Najczęściej wykorzystywane systemy czasu pracy – korzyści płynące z zastosowania właściwego systemu czasu pracy u pracodawcy
 4. Maksymalna długość okresu rozliczeniowego przy pracy zmianowej w podstawowym systemie czasu pracy, równoważnym systemie czasu pracy oraz pracy w ruchu ciągłym – jego wpływ na planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników
 5. Różnica między: pracą zmianową w podstawowym systemie czasu pracy, pracą w ruchu ciągłym, równoważnym systemem czasu pracy

6. Zasady tworzenia harmonogramu w podstawowym zmianowym systemie czasu pracy, równoważnym systemie czasu pracy, – stanowiska resortu pracy, PIP i SN

7. Rozliczanie ewidencji czasu pracy, rozliczanie godzin nadliczbowych dodatkiem do wynagrodzenia/ czasem wolnym/ dniem wolnym – stanowiska PIP, resortu pracy i SN

- systemie podstawowym systemie czasu pracy

- w równoważnym systemie czasu pracy

8. Rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy przy różnych systemach czasu pracy – w jaki sposób rozliczamy godziny ponadwymiarowe, w jaki sposób godziny nadliczbowe – stanowiska SN oraz TSUE

9. Praca w niedzielę i święto oraz sposób jej rekompensowania

10. Czas pracy kadry kierowniczej

11. Czas pracy w podróży służbowej – przykłady rozliczania czasu pracy

12. Czas pracy pracowników mobilnych

13. Składowe ewidencji czasu pracy oraz częstotliwość jej prowadzenia – zgodnie z rozporządzeniem o dokumentacji pracowniczej oraz stanowiskami resoru pracy

14. Sankcje za nieprzestrzeganie zasad właściwego planowania i rozliczania czasu pracy

Czas pracy - część warsztatowa – praca na przykładach

 1. Obliczanie obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w jedno i kilkumiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2024 roku, przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego i po uwzględnieniu nieobecności pracownika w pracy
 2. Przygotowanie harmonogramu dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego, trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego, czteromiesięcznego okresu rozliczeniowego
 3. Sporządzanie prawidłowych harmonogramów czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy przy pracy zmianowej oraz pracy w niepełnym etacie z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel.
 4. Rozliczanie czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy w pracy zmianowej, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej i średniotygodniowej normy czasu pracy
 5. rozliczanie czasu pracy przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy pomniejszonego o wymiar nieobecności usprawiedliwionej
 6. rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem nieobecności nieusprawiedliwionej
 7. Rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy przy pracy zmianowej, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w harmonogramie.

 

Organizacja:

Czas trwania szkolenia:16 maj 2024 od godz.09.00 - 15.00( 7godz. lekcyjnych)

Dostęp do szkolenia oraz szczegóły organizacji  prześlemy drogą mailową  po spełnieniu warunków uczestnictwa.

Cena obejmuje: wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422