Władze

Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu krajowym są:

a) Krajowy Zjazd Delegatów,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna,
d) Główny Sąd Koleżeński.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zobacz więcej

Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wybierany jest co 4 lata przez Krajowy Zjazd Delegatów. Zarząd wyłania ze swego grona prezydium zarządu. Zobacz więcej

W okresie od 2019 do 2022 roku Zarząd Główny stanowią:

Prezydium Zarządu:

Prezes            Jerzy Konecki
Wiceprezes    dr Teresa Cebrowska
Wiceprezes    dr hab. prof. US Stanisław Hońko
Skarbnik        Bożena  Wilk
Sekretarz       Leszek Lewandowicz

Członkowie Zarządu Głównego w kadencji 2019 - 2022:

 1. Grzegorz Bosy - członek
 2. Agnieszka Gajewska - członek
 3. Kazimierz Jarosz- członek
 4. prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska - członek
 5. Adam Kęsik - członek
 6. Anna Socha - członek
 7. Arkadiusz Szeląg - członek
 8. Franciszek Wala - członek
 9. dr Katarzyna Zasiewska - członek
 10. Małgorzata Sokół-Kreczko – prezes Zarządu O/O w Białymstoku
 11. Sabina Urbańska – prezes Zarządu O/O w Bielsku-Białej
 12. dr Grażyna Voss – prezes  Zarządu O/O w Bydgoszczy
 13. Joanna Nowowiejska-Fedecka – prezes Zarządu O/O w Częstochowie
 14. Zdzisław Gładki – prezes Zarządu O/O w Elblągu
 15. Dorota Kania – prezes Zarządu O/O w Gdańsku
 16. Łukasz Drewniak – prezes Zarządu O/O w Gorzowie Wlkp.
 17. Henryk Herman – prezes Zarządu O/O w Katowicach
 18. Halina Gąsior-Mikulska – prezes Zarządu O/O w Kielcach
 19. Danuta Buchowiecka – prezes Zarządu O/O w Koszalinie
 20. dr Łukasz Górka – prezes Zarządu O/O w Krakowie
 21. Karina Grobelny – prezes Zarządu O/O w Legnicy
 22. Stefan Czerwiński – prezes Zarządu O/O w Lublinie
 23. Alina Gumkowska – prezes Zarządu O/O w Olsztynie
 24. Sebastian Kuś - prezes Zarządu O/O w Opolu
 25. prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – prezes Zarządu O/W w Poznaniu
 26. Janusz Czerwieniec – prezes Zarządu O/O w Radomiu
 27. Krzysztof Cieśla – prezes Zarządu O/P w Rzeszowie
 28. Teresa Kamińska – prezes Zarządu O/O w Suwałkach
 29. Jerzy Czechowicz – prezes Zarządu O/O w Toruniu
 30. Krystyna Urbaniak – prezes Zarządu O/O we Włocławku
 31. prof. dr hab. Zbigniew Luty – prezes Zarządu O/D we Wrocławiu
 32. Bolesław Tatarzycki – prezes Zarządu O/O w Zielonej Górze

Główna Komisja Rewizyjna  jest powołana  do przeprowadzania kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej  Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Zobacz więcej

Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich oraz sprawy przekazane mu przez okręgowe sądy koleżeńskie z wnioskiem o ich rozpatrzenie. Zobacz więcej

Skład osobowy na lata 2019 – 2022:

Główna Komisja Rewizyjna

1.    Ewa Komorowska – przewodnicząca
2.    Bożena Pustelnik – zastępca przewodniczącej
3.    Agnieszka Czarnecka – członek
4.    Jerzy Dopierała – członek
5.    Władysław Lis – członek
6.    Jadwiga Szafraniec – członek
7.    Aleksandra Trawińska – członek

Główny Sąd Koleżeński

1. Waldemar Molenda - przewodniczący
2. Małgorzata Trentowska - zastępca przewodniczącej
3. Ewa Skórzewska - sekretarz
4. Elżbieta Bochenek - członek
5. Kubiak Damian - członek
6. Łopacki Jerzy - członek
7. Mazur Marek - członek

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Częstochowie | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO