Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
07.06.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
jednodniowe
Opłata:
300,- zł od osoby
285,- zł Cena dla członków SKWP

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pracowników działów kadr i płac.

Wykładowca:

Danuta Sowa - specjalista w zakresie kadr i płac z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, wykładowca SKwP

Program szkolenia:

 1. Zestawienie zmian w zasiłkach od 1 stycznia 2022 r.
 2. Osoby uprawnione do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.
 3. Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa.
 4. Zasiłek chorobowy:
 • - prawo do zasiłku chorobowego w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego,
 • - okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego,
 • - okres zasiłkowy i zasady jego zliczania,
 • - prawo do zasiłku chorobowego na przełomie roku,
 • - okresy za które zasiłek nie przysługuje,
 • - prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia ( gospodarstwo rolne, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,
 1. Wysokość zasiłku chorobowego.
 2. Świadczenia rehabilitacyjne.
 3. Zasiłek wyrównawczy -zasady przyznawania.
 4. Zasiłek macierzyński i okresy jego wypłaty:
 • - prawo do zasiłku macierzyńskiego w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego i po ustaniu ubezpieczenia chorobowego,
 • - przerwy w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego,
 • - zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego,
 • - zasiłek macierzyński dla ubezpieczonych nie będących pracownikami.
 1. Wysokość zasiłku macierzyńskiego i podwyższenie zasiłku do kwoty świadczenia rodzicielskiego.
 1. Urlop ojcowski.
 2. Zasiłek opiekuńczy:
 • - okresy wypłaty zasiłku,
 • - brak prawa do zasiłku.
 1. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków:
 • - podstawa wymiaru i wliczanie składników do podstawy,
 • - wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków,
 • - składniki wypłacane jednorazowo,
 • - składniki wypłacane do określonego terminu,
 • - zmiana wymiaru czasu pracy,
 • - uzupełnianie wynagrodzenia.
 1. Ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku.
 2. Terminy wypłaty świadczeń.
 3. Potrącenia z zasiłków

 

Organizacja:

Czas trwania szkolenia:  07 czerwca  2022 roku;  godz. 09:00

 

Cena obejmuje: wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
tel. 34 363 05 69
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422