Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
27.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
jednodniowe
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków

WYKŁADOWCA

ALDONA WIEJAK-GŁUSZKO - prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych

PROGRAM

1.Regulacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ich konsekwencje dla pracodawcy.
2. Prawa i obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów ustawy.
3. Świadczenie urlopowe – zasady jego wypłaty.
4.Obowiązek przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, a dane przetwarzane przez pracodawcę w celu przyznawania świadczeń z ZFŚS.
5. Oświadczenie pracownika – jego rola w kontekście udostępniania danych pracodawcy do celów uzyskania prawa do świadczeń z ZFŚS
6.Przetwarzanie danych wrażliwych pracownika – czy jest możliwe?
7. Okres przetwarzania danych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS
8. Obowiązek przeglądu danych przez pracodawcę – jak go realizować?
9. Sposób dokumentowania sytuacji pracownika w celu przyznania świadczeń z ZFŚS
10. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
- naliczanie corocznego odpisu podstawowego
- odpisy dodatkowe
- źródła zwiększania funduszu
- obliczanie przeciętnej liczby zatrudnionych.
11.Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tj. jak utworzyć go prawidłowo.
12. Regulamin ZFŚS – co nowego musi się w nim pojawić, by pracodawca mógł prawidłowo przyznawać świadczenia z ZFŚS?
13. Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS w ujęciu RODO i ustawy o ZFŚS
14. Przetwarzanie danych w procesie ustalania prawa do świadczeń z ZFŚŚ - uprawnienia komisji socjalnej, obowiązki pracodawcy, uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia.
15. ZFŚS w orzecznictwie SN.

Organizacja:

Czas trwania szkolenia: 27 maja 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00 (6 godz. lek.)

Dostęp do szkolenia oraz szczegóły organizacji  prześlemy drogą mailową  po spełnieniu warunków uczestnictwa.

Cena obejmuje: wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422