Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
21.02.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
jednodniowe
Opłata:
430,- zł od osoby
400,- zł Cena dla członków Oddziału Okręgowego w Częstochowie SKwP

Wykładowca:

Danuta Sowa – specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, ekspert i doradca prowadzący własną praktykę, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

 

Program

  1. Wynagrodzenie za część miesiąca:

-zachorowanie w trakcie miesiąca,

-obliczanie wynagrodzenia stałego miesięcznego w razie absencji w pracy,

-wynagrodzenie miesięczne po zmianie etatu,

-zmiana terminu wynagradzania.

  1. Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca:

-obliczanie wynagrodzenia w miesiącu zmiany,

-ustalenie wynagrodzenia po zmianie w razie absencji w pracy,

-wynagrodzenie miesięczne po zmianie etatu,

-zmiana terminu wynagradzania.

  1. Wynagrodzenie urlopowe:

-przyjmowane składniki do obliczenia podstawy urlopowej,

-sposób obliczenia urlopu,

-obliczanie wynagrodzenia urlopowego w czasie  choroby pracownika przez część miesiąca,

-wynagrodzenie za urlop na przełomie miesięcy,

-zwolnienia mniej korzystne.

  1. Ekwiwalent za urlop:

-obliczanie ekwiwalentu,

-uwzględnianie ryczałtów w podstawie ekwiwalentu,

-podstawa ekwiwalentu za urlop w razie choroby,

-podstawa i dopełnienie ekwiwalentu.

  1. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych:

-nadgodziny w rozkładowych dniach pracy,

-kompensowanie nadgodzin dobowych,

-dopuszczalność wypłaty dodatków za pracę w wolną sobotę z powodu nieuzgodnienia terminu innego dnia wolnego,

-wykorzystanie czasu wolnego za nadgodziny a poziom wynagrodzenia,

-ustalenie godzin nadliczbowych – sposoby wyliczania przy różnych systemach wynagradzania.

  1. Ryczałty dla pracowników:

-ryczałt za nadgodziny i za pracę w porze nocnej,

-ryczałt za używanie prywatnego samochodu służbowego,

-ZUS od prywatnych jazd służbowym samochodem,

-ryczałty zwolnione z ZUS.

  1. Odprawy i odszkodowania.

Organizacja

Czas trwania szkolenia:  21 lutego 2024 r. godz. 9:00- 15:30

Dostęp do szkolenia oraz szczegóły organizacji  prześlemy drogą mailową  po spełnieniu warunków uczestnictwa.

Cena obejmuje: wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres m mailowy uczestnika.

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z głośnikiem oraz dostępem do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

close