Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
31.07.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
W godzinach pracy
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 31 lipca 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • II termin: 28 sierpnia 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

OPIS

Faktura to nie wszystko! Poza nią, dla właściwego zaksięgowania określonych zdarzeń potrzebną są inne dokumenty;  oświadczenia, opinie, umowy, porozumienia, regulaminy, czyli tzw. „podkładki”. Jaką powinny mieć treść i formę, kto powinien je sporządzić, jakich zapisów nie powinny one zawierać, a przede wszystkim, kiedy dział księgowości potrzebuje ich najbardziej – te i inne zagadnienia dotyczące dokumentów, którymi posługują się księgowi, będą przedmiotem proponowanego Państwu szkolenia.

Szczególny nacisk zostanie położony na m.in. tematykę korespondencji mailowej z kontrahentami, opinie służb technicznych potrzebne do kwalifikowania środków trwałych i prac remontowych bądź ulepszeniowych, dowody wewnętrzne, regulaminy wynagradzania, regulaminy podróży służbowych, oświadczenia pracowników dla potrzeb działu księgowości, dokumentację imprez integracyjnych, potwierdzenia wykonania usług niematerialnych, raporty z wykonanych prac, protokoły likwidacyjne, regulaminy korzystania z aut służbowych, właściwe opisywanie faktur, PDF-y, zdjęcia, certyfikaty rezydencji, weryfikacja kontrahentów zagranicznych, umowy z pracownikami i wiele innych).

Prezentowane zagadnienia będą uwzględniać w szczególności najnowsze zmiany podatkowe z lat 2022-24

WYKŁADOWCA

Lech Janicki - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 14 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

PROGRAM

 • „Podkładki księgowe” na gruncie CIT i PIT – czym są i dlaczego podnoszą poziom bezpieczeństwa podatkowego? (umowy z kontrahentami, oświadczenia, korespondencja handlowa i mailowa, opisywanie faktur, klauzule umowne, raporty z wykonanych prac, regulaminy wewnątrzfirmowe, oświadczenia pracowników, dokumenty delegacyjne, umowy z pracownikami/B2B, zdjęcia, PDF-y, nagrania video i wpływ ich treści na skutki podatkowe)
 • Brak faktury, brak umowy, brak dowodów wykonania usługi, niejasne informacje o nabytych towarach lub usługach, różnice między fakturą, a treścią umowy, podejrzane działania kontrahenta – jak powinien postąpić w takiej sytuacji dział księgowości?
 • „Obrót dokumentów w firmie” czyli, jak skłonić pracowników, kadrę zarządzającą i kontrahentów do właściwego opisywania dokumentów?
 • Dokumentowanie usług niematerialnych promocyjnych, doradczych, prawnych, zarządczych, kontrolnych, konkursy, akcje premiowe, sponsoring, reklama, imprezy dla kontrahentów itp.
 • Jak napisać regulamin konkursu – aby przyznawane nagrody były zwolnione z opodatkowania?
 • Jak stworzyć bezpieczny podatkowo regulamin sprzedaży premiowej i programy lojalnościowe? (bonusy, nagrody, zmniejszenie ceny itd.)?
 • Jak rozróżnić reklamę od reprezentacji i które wydatki należy wyłączyć z kosztów firmy?
 • Jak sprawdzić, czy przewidziana w umowie z kontrahentem kara, odszkodowanie bądź opłata za odstąpienie od umowy może być kosztem uzyskania przychodów? (przykłady konkretnych zapisów z różnych umów)?
 • Jak dokumentować wydatki na posiłki z kontrahentami aby stanowiły one koszty podatkowe.
 • Jakie „podkładki” pozwalają uniknąć ryzyka wyłączenia z kosztów wydatków mających cechy reprezentacyjne?
 • Jak skonstruować imprezy dla kontrahentów, szkolenia produktowe, aby wydatek był w kosztach, a po stronie uczestników nie było przychodu? (rola programu imprezy, zaproszeń, korespondencji mailowej itd.)
 • Podkładki przy zakupie usług zagranicznych (Podatek u źródła WHT)
 • Jak skłonić zagranicznego kontrahenta do przekazania certyfikatu rezydencji i jaką powinien mieć formę w 2022 r.?
 • Jak praktycznie weryfikować kontrahentów z innych krajów (jakie dokumenty zebrać, jakie pozyskać informacje)?
 • Klauzula „beneficial owner” i jej stosowanie w praktyce (m.in. oświadczenia beneficjalne zagranicznych podatników; jak powinny wyglądać?)
 • Jak rozróżnić remont od ulepszenia i jaką treść powinna zawierać pisemna opinia służb technicznych firmy dotycząca kwalifikacji środków trwałych, remontów, prac ulepszeniowych – praktyczne przykłady takich pism i studium przypadków.
 • Co musi zawierać umowa z kontrahentem, któremu oddajemy czasowo środek trwały do używania?
 • Jak przygotować dokument polecenia wyjazdu służbowego, aby rozliczanie delegacji było łatwiejsze – praktyczne przykłady na dokumentach?
 • Firmowy regulamin podróży służbowych – jakie zapis mogą w nim być, aby nie było wątpliwości, które wydatki muszą być zwrócone przez pracodawcę, a które nie?
 • Umowy z członkami zarządów, rad nadzorczych, zleceniobiorcy i wykonawcy umów o dzieło, praktykanci i stażyści, osoby ubiegające się o pracę – rozliczenie wydatków związanych z tymi osobami i ich dokumentowanie.
 • Jak stworzyć skuteczny regulamin korzystania z samochodów służbowych, laptopów, telefonów, tabletów i innego sprzętu firmowego?
 • Samochód w firmie dla pracownika / pracownika mobilnego / członka zarządu / B2B – wszelkie skutki podatkowe w praktyce + ryczałty samochodowe po zmianach 2022.
 • Jak dokumentować świadczenia z ZFŚS oraz jak przygotować oświadczenia pracowników o ich sytuacji życiowej, aby uniknąć ryzyka zakwestionowania tych wydatków przez organ podatkowy?
 • Jak udokumentować imprezy integracyjne, wyjazdy pracownicze, wigilie, uroczyste kolacje, pikniki rodzinne, imprezy otwarte, aby wydatki na nie stanowiły koszty podatkowe, a po stronie pracowników nie było przychodu?
 • Napoje, artykuły spożywcze (herbata, kawa, napoje, ciastka) zużywane podczas imprez integracyjnych, konferencji, szkoleń, spotkań, targów i eventów – praktyczne studium przypadków.
 • Jakie dokumenty są potrzebne do „podkładki” pod imprezy dla pracowników – harmonogramy, zdjęcia, prezentacje, teksty wystąpień, materiały szkoleniowe.
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników – jakie dokumenty są potrzebne by zaliczyć te wydatki do kosztów i żeby nie było przychodu po stronie pracownika? (mowy o dokształcanie, oświadczenia pracowników, dokumenty wskazujące na powiązanie szkoły/kursu/uczelni ze stanowiskiem w firmie).
 • Podkładki w CIT Estońskim czyli „ciężar dowodu” przy ukrytych zyskach i wydatkach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 300 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 330 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

close