Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
20.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
jednodniowe
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków
Zapisz się

Adresaci szkolenia 

 • Dyrektorzy Personalni
 • Pracownicy działu HR
 • Kierownicy komórek organizacyjnych
 • Pracownicy Biur Rachunkowych
 • Osoby, które chciałyby rozpocząć pracę w dziale personalnym

Cel szkolenia

Zapoznanie z przepisami dotyczącymi nabywania, rozliczania oraz udzielania urlopów wypoczynkowych.

Wykładowca: Iwona Wołkiewicz

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Doświadczony specjalista z zakresu prawa pracy. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Jest wykładowcą na Uczelni Techniczno-Handlowej na kierunku Kadry i Płace. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy.

PROGRAM

I. Ogólne zasady naliczania i rozliczania urlopu wypoczynkowego

 1. Staż urlopowy a wymiar urlopu wypoczynkowego – naliczanie stażu urlopowego - wyliczanie daty nabycia wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego udzielanie urlopów wypoczynkowych a rozliczenie godzinowe urlopu wypoczynkowego.
 2. Zaokrąglanie urlopu wypoczynkowego do pełnego dnia.
 3. Zasady naliczania urlopu proporcjonalnego.
 4. Urlop proporcjonalny niepełnoetatowca stanowisko PIP.
 5. Urlop proporcjonalny w przypadku ustania stosunku pracy.
 6. Urlop proporcjonalny w przypadku nawiązania stosunku pracy – dwa przypadki.
 7. Wpływ nieobecności trwającej pełen miesiąc na proporcjonalne wyliczenie urlopu wypoczynkowego.
 8. Korzystanie z urlopu wychowawczego a urlop wypoczynkowy – dwa przypadki- urlop - proporcjonalny w przypadku zmian wymiaru etatu w trakcie roku.
 9. Naliczanie urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie - miesiąca kalendarzowego w sposób przyjęty u pracodawcy.
 10. Naliczanie urlopu wypoczynkowego w przypadku zwiększenia wymiaru urlopu (urlop uzupełniający) w przypadku pracy na pełen etat i w przypadku zmiany etatu w trakcie roku kalendarzowego.
 11. Urlop wypoczynkowy przy równoczesnym zatrudnieniu u kilku pracodawców.
 12. Udzielanie urlopu wypoczynkowego po powrocie z urlopu macierzyńskiego a obowiązek wykonania badań kontrolnych.

II. Nabycie urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku kalendarzowym, w którym pracownik otrzymał pierwsze umowy o pracę

 1. Wymiar urlopu – czy zawsze 20 dni?
 2. Nabycie urlopu z upływem miesiąca czy po przepracowaniu miesiąca pracy? (stanowisko MPiPS).
 3. Data zatrudnienia w miesiącu kalendarzowym a wysokość przysługującego urlopu wypoczynkowego.
 4. Interpretacje naliczania urlopu wypoczynkowego za każdy przepracowany miesiąc (stanowisko PIP).
 5. Kilka umów o pracę w roku kalendarzowym a naliczanie urlopu wypoczynkowego.
 6. Prawo pracodawcy do jednostronnego udzielenia urlopu wypoczynkowego.
 7. Obowiązek udzielenia 14 dni kalendarzowego.
 8. Obowiązek udzielenia urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo.
 9. Szczególne przypadki udzielenia urlopu wypoczynkowego w terminie późniejszym tj. do końca września roku następnego.
 10. Przesunięcie, przerwanie i odwołanie z urlopu wypoczynkowego – zwrot kosztów w przypadku odwołania lub przesunięcia urlopu wypoczynkowego.
 11. Urlop na żądanie – w jakich przypadkach można nie wyrazić zgodna na urlop na żądanie.
 12. Wyliczenie terminu, po której urlop wypoczynkowy przepada – data przepadalności urlopu wypoczynkowego.

III. Planowanie urlopów wypoczynkowych

 1. Kiedy pracodawca ma obowiązek przygotowywania planów urlopowych.
 2. Termin na przygotowanie planu urlopowego i okres, na który plan urlopów obowiązuje.
 3. Udział pracowników w tworzeniu urlopu wypoczynkowego.

IV. Urlop wypoczynkowy pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności

 1. Ustalanie wymiaru dodatkowego urlopu wypoczynkowego (stanowiska PIP i MRPiPS).
 2. Pierwszy dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności (wyrok SN oraz stanowisko Departamentu Prawnego GIP).
 3. Wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego a wymiar etatu.
 4. Urlop wypoczynkowy a zmiana stopnia niepełnosprawności (Stanowisko Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych).

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Organizacja

 Termin i czas trwania szkolenia:  20 czerwca 2024 r.  od godz. 09.00  - 7 godz. wykładowych

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z głośnikiem oraz dostępem do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422