Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
09.10.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
jednodniowe
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków Oddziału Okręgowego w Częstochowie SKwP

 

Wykładowca:

Lech Janicki - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 14 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

Program

 • Część I:   Zmiany w PIT ważne dla płatników w 2023 r.
  1. Nowa skala podatkowa (12 i 32 %), nowa kwota wolna od podatku, kwota zmniejszająca podatek.
  2. PIT zerowy dla pracujących emerytów – różne sytuacje, wątpliwości.
  3. PIT zerowy dla rodzin „4+” – wszystkie sytuacje, zarobki dzieci, wspólne rozliczenie itp.
  4. PIT zerowy dla wracających do Polski – jak go zastosować?
  5. Oświadczenia pracowników, obowiązki dokumentacyjne, podkładki potrzebne dla prawidłowego rozliczenia PIT.
  6. Zleceniobiorcy i wykonawcy umów o dzieło w 2023 r.
  7. PIT-2 składany u kilku płatników – 1/12, 1/24 bądź 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.
  8. Nowy dział w PIT dotyczący oświadczeń mających wpływ na zaliczkę na podatek PIT.
  9. Rozliczenie z dzieckiem i wspólne rozliczenie małżonków – „w trakcie roku”
  10. Rozliczanie nierezydentów w PIT – podatek u źródła po zmianach (np. zagraniczni zleceniobiorcy, członkowie zarządów, artyści itp.)
  11. Zatrudnianie „ na czarno” w 2022 r. – podwójny wirtualny przychód przedsiębiorcy, opłacenie ZUS „pracownikowi w szarej strefie”, brak jakichkolwiek KUP, sankcje PIP)
  12. Bieżące orzecznictwo podatkowe w sprawach ważnych dla płatników PIT

  Część II: Świadczenia pozapłacowe i obowiązki płatnika w 2023 r. : skutki w PIT i CIT

  1. Rewolucyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. w sprawie nieodpłatnych świadczeń dla pracowników i jego stosowanie przez sądy i organy podatkowe w latach 2014-2020. (trudne do spełnienia warunki konieczne dla powstania przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnych świadczeń).
  2. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników oraz członków zarządów (ryczałty lub „ceny rynkowe”, kwestia paliwa, regulaminy korzystania z pojazdów).
  3. Samochód firmowy parkowany w miejscu zamieszkania pracowników i członków zarządów (samochód w trakcie pandemii, skutki w PIT i CIT, mobilni pracownicy, koszty używania samochodu po zmianach w 2019 r.)
  4. Napoje, artykuły spożywcze (herbata, kawa, napoje, ciastka) zużywane podczas imprez integracyjnych, konferencji, szkoleń, spotkań, targów i eventów – praktyczne studium przypadków.
  5. Bony obiadowe, catering dla pracowników, zakupy żywności dla pracowników.
  6. Karnety na basen, siłownię, do kina, teatru, bony Sodexo, karty Multisport, pakiety medyczne.
  7. Sprzęt sportowy dla pracowników, dla drużyny zakładowej, wynajęcie sali gimnastycznej.
  8. Odzież pracownicza, strój służbowy – studium przypadków, ekwiwalenty za pranie odzieży.
  9. Podnoszenie kwalifikacji pracowników i członków zarządów (studia menedżerskie, kursy językowe, studia podyplomowe, doskonalenie zawodowe oraz związane z tym świadczenia w postaci sfinansowania podręczników i noclegów)
  10. Zakwaterowanie pracowników, wynajęcie mieszkań pracowniczych dla ekip budowlanych i monterskich, hotele dla handlowców.
  11. Telefony, tablety i komputery służbowe przekazane pracownikom.
  12. Świadczenia pracownicze sfinansowane z ZFŚS (paczki świąteczne, pożyczki mieszkaniowe, wakacje dzieci, świadczenia rzeczowe, zapomogi)
  13. Świadczenia z tytułu podróży służbowych pracowników.

Organizacja

Czas trwania szkolenia: 09 października 2023 r. od godz. 09.00 do 14.00

Dostęp do szkolenia oraz szczegóły organizacji  prześlemy drogą mailową  po spełnieniu warunków uczestnictwa.

Cena obejmuje: wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres m mailowy uczestnika.

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422