Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
28.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
jednodniowe
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków

Opis

Celem szkolenia jest przekrojowe zaprezentowanie możliwości optymalizacji rozliczeń podatkowych biznesu prowadzonego w ramach spółki z o.o. W trakcie szkolenia zostaną szczegółowo omówione tytuły wypłat na rzecz wspólnika z określeniem ich skutków podatkowych oraz składkowych zarówno dla spółki (CIT, VAT), jak również dla wspólnika (PIT, VAT, ZUS).

Wykładowca:

Kacper Sołoniewicz - Adwokat, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii prawno-podatkowej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności podatkach CIT, PIT oraz VAT, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym. Jest ekspertem w zakresie raportowania schematów podatkowych, aspektów podatkowych restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz odpowiedzialności karnej skarbowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla spółek komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych oraz przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego. Z sukcesami reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi przed WSA, NSA oraz TSUE. Autor oraz współautor publikacji i komentarzy z zakresu prawa podatkowego publikowanych przez wydawnictwa Wolters Kluwer i C.H. Beck. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego oraz prawa karnego skarbowego.

Program

  1. Charakterystyka spółki z o.o.
  • Status spółki.
  • Zasady odpowiedzialności wspólników i członków zarządu.
  • Podleganie przez wspólnika ubezpieczeniom ZUS.
  1. Dywidenda
  • Zasady opodatkowania dywidendy na gruncie PIT i CIT.
  • Obowiązki spółki z o.o. jako płatnika przy wypłacie dywidendy.
  • Obowiązki deklaracyjne wspólnika otrzymującego dywidendę.
  1. Wynagrodzenie wspólnika za powtarzające się świadczenia niepieniężne – art. 176 KSH
  • Czym są powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólników na rzecz spółki?
  • Jakie przesłanki formalne trzeba spełnić, aby wypłacać wspólnikowi wynagrodzenie za świadczenia powtarzające się?
  • Jak skonstruować postanowienia umowy spółki zobowiązujące wspólnika do spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych? Przykłady.
  • Jak określić wynagrodzenie wspólnika za świadczenia z art. 176 KSH?
  • Czy ZUS może kwestionować brak oskładkowania w przypadku art. 176 KSH? W jaki sposób zminimalizować ryzyko kontroli ZUS?
  • Rozliczenie wynagrodzenia wspólników na gruncie podatku PIT oraz VAT.
  • Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów dla wynagrodzenia za świadczenia powtarzające się.
  1. Wynagrodzenie prokurenta
  • W jaki sposób przyznać prokurentowi wynagrodzenie za pełnioną funkcję?
  • ZUS w przypadku wynagrodzenia prokurenta.
  • Rozliczenie PIT od wynagrodzenia prokurenta. Obowiązki spółki jako płatnika.
  1. Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały
  • W jaki sposób przyznać wynagrodzenie członkowi zarządu pełniącemu funkcję na podstawie powołania?
  • ZUS w przypadku wynagrodzenia z powołania.
  • Rozliczenie PIT od wynagrodzenia z powołania. Obowiązki spółki jako płatnika.
  • Wynagrodzenie z powołania a VAT.
  • Czy przychody z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu można rozliczać w ramach działalności gospodarczej?
  1. Kontrakt menedżerski
  • Charakterystyka kontraktu menedżerskiego. Kiedy warto wybrać kontrakt menedżerski?
  • Kwalifikacja przychodów z kontraktu menedżerskiego na gruncie PIT. Obowiązki spółki jako płatnika.
  • Składki ZUS przy kontrakcie menedżerskim?
  • Kontrakt menedżerski a VAT?
  • Czy przychody z tytułu kontraktu menedżerskiego można rozliczać w ramach działalności gospodarczej?
  1. Umowa o pracę ze wspólnikiem
  • Czy Spółka może zawrzeć umowę o pracę ze wspólnikiem?
  • Kiedy ZUS może podważać umowę o pracę jako tytuł do ubezpieczenia wspólnika?
  • „Niemal jedyny wspólnik” – nowa kategoria ubezpieczonego wykreowana przez ZUS.
  • Jak przygotować się na kontrolę ZUS?
  1. Świadczenie usług w ramach JDG wspólnika
  • Czy wspólnik może świadczyć usługi na rzecz spółki w ramach JDG?
  • No co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy pomiędzy wspólnikiem a spółką?
  • Jak określić wynagrodzenie wspólnika za świadczenie usług w ramach JDG?
  1. Najem prywatny na rzecz spółki
  • Opodatkowanie przychodów z najmu prywatnego od 2023 r.
  • Co może być przedmiotem najmu na rzecz spółki?
  • No co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy pomiędzy wspólnikiem a spółką?
  1. Pożyczka udzielona przez wspólnika
  • Czy wspólnik może udzielić spółce pożyczki?
  • Czy pożyczka udzielona przez wspólnika powinna być oprocentowana? Jak ustalić wysokość odsetek?
  • Odsetki od pożyczki jako koszty podatkowe spółki z o.o.
  • Zasady rozliczenia przychodu wspólnika z tytułu odsetek od pożyczki – PIT, obowiązki płatnika ciążące na spółce z o.o.
  • Zwolnienie pożyczki od podatku PCC.
  • Konwersja pożyczki na kapitał – skutki podatkowe.
  1. Koszty hipotetycznych odsetek od kapitału własnego
  • Możliwość rozpoznania kosztów podatkowych w wyniku przekazania zysku na kapitał zapasowy lub wniesienia dopłat.
  • Warunki, które musi spełnić spółka z o.o., aby uzyskać możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych hipotetycznych odsetek.
  • Zasady obliczania kosztów podatkowych z tytułu hipotetycznych odsetek.
  • Moment ujęcia hipotetycznych odsetek w kosztach podatkowych.

Organizacja

Termin i czas trwania szkolenia:  28 maja 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00

Dostęp do szkolenia oraz szczegóły organizacji  prześlemy drogą mailową  po spełnieniu warunków uczestnictwa.

Cena obejmuje: wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres m mailowy uczestnika.

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z głośnikiem oraz dostępem do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422