Miasto:
Częstochowa
Miejsce:
Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa
Termin rozpoczęcia:
22.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
sob
Opłata:
450,- zł od osoby
360,- zł Cena dla członków
360,- zł Cena dla uczestników kursów długich
Zapisz się

Celem kursu jest zapoznanie uczestników kursu z zasadami obsługi programu finansowo-księgowego   i jego możliwościami w zakresie sporządzania  dokumentów kadrowych oraz list płac.

Wymagania wstępne:

Kurs jest dedykowany pracownikom działów kadrowo-płacowych oraz osobom planującym rozpoczęcie pracy w takich działach, które posiadają podstawową wiedzę  z zakresu  wyliczania wynagrodzeń (np. po ukończeniu kursu specjalisty ds. płac) oraz umiejętności obsługi komputera.

Wykładowca:

Janusz Załęcki – programista, wdrożeniowiec systemów finansowo-księgowych, księgowy, absolwent Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 25 lat zajmuje się programowaniem, wdrażaniem i szkoleniami z zakresu systemów finansowo – księgowych firmy Comarch.
Obecnie właściciel firmy z branży IT (Warszawa) oraz konsultant i księgowy Martin Braun Gruppe, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Program ( 8 godz.)

1. Płace i Kadry - konfiguracja.
2. Dodanie osoby do Listy pracowników (Kadry).
3. Zatrudnienie pracownika (umowa o pracę).
4. Zgłoszenie do ubezpieczeń.
5. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej.
6. Przypisanie pracownikowi stałych elementów wynagrodzenia (dodatków).
7. Kalendarz pracownika – definiowanie.
8. Odnotowanie pracownikowi nieobecności.
9. Przypisanie limitu urlopu wypoczynkowego.
10. Aktualizacja danych pracownika.
11. Zwolnienie pracownika.
12. Listy płac.
13. Naliczanie wypłat pracowników.
14. Naliczanie dodatków do wypłaty (naliczanie seryjne).
15. Rozliczenie nieobecności z poprzedniego miesiąca.
16. Naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
17. Zaliczki na poczet deklaracji PIT-4R.
18. Wystawienie deklaracji PIT-11.
19. Przygotowanie deklaracji ZUS DRA.

Organizacja:

Czas trwania szkolenia 8 godz. lekcyjnych.

Szkolenie jest organizowane w dwóch trybach:

  • zajęcia w sobotę od godz. 8.00 do 14.30,
  • zajęcia dwa dni w tygodniu (poniedziałek i środa lub wtorek i czwartek) od godz. 16.00 (16.30) po 4 godz. lekcyjne.

OPŁATA

  • 360 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
  • 450 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
  • gorące napoje - kawa, herbata.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422