Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
13.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
jednodniowe
Opłata:
440,- zł od osoby
400,- zł Cena dla członków
Zapisz się

Adresat

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które chcą przyswoić, uporządkować lub rozszerzyć swoją wiedzę z naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy za zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac, specjalistów HR, księgowych, którzy są na co dzień zaangażowani w procesy związane z wynagrodzeniami pracowników jak i osób, które chcą nauczyć się prawidłowo naliczać wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy za zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, bądź planują po przerwie powrócić do naliczania wynagrodzeń

Cel

Przeanalizowanie i przećwiczenie na przykładach naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy za zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracowników osiągających wynagrodzenie z umowy o pracę. Przećwiczenie zasad ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy za zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Korzyści

Warsztatowa forma zajęć pozwala uczestnikom przyswoić wiedzę z zakresu naliczania podstawy urlopowej i ekwiwalentu jak i uporządkować posiądą wiedzę z tego zakresu. Po zajęciach uczestnicy będą potrafili prawidłowo ustalać wynagrodzenie urlopowe jak i ekwiwalent z wynagrodzenia wieloskładnikowego. Zagadnienia zostaną wyjaśnione w przystępny sposób. Na zajęciach zostaną przeanalizowane i omówione przykłady z życia wzięte co pozwoli uniknąć błędów w codziennej pracy.

Forma zajęć

wykład trenera, analiza przypadków, analiza orzecznictwa, ćwiczenia dyskusja i wymiana doświadczeń oraz sesja odpowiedzi na pytania uczestników zadawane na bieżąco oraz na podsumowanie zajęć po zrealizowaniu programu.

Wykładowca:

Beata Tomaszewska - specjalista w zakresie płac.

Program

I Rozliczanie na liście płac urlopów:

 1. Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego.
  • Zasady uwzględniania poszczególnych rodzajów składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego.
 2. Wyliczenie wynagrodzenia urlopowego.
 3. Praktyczne przykłady obliczania wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych.
 4. Praktyczne przykłady obliczania wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych miesięcznych.
 5. Praktyczne przykłady obliczania wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych miesięcznych przy zmianie wysokości składników - zasada przeliczania składników zmiennych przy zmianie w zasadach naliczania ich wartości.
 6. Praktyczne przykłady obliczania wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych miesięcznych – wyłączanie składnika, który przestał być wypłacany
 7. Wpływ zmiany płacy minimalnej od 1 lipca na wysokość wynagrodzenia za urlop w lipcu, sierpniu i we wrzeniu.
 8. Urlop na przełomie miesięcy.
 9. Wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu.

II Zasady naliczania wynagrodzenia za zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

III. Zasady naliczania wynagrodzenia w miesiącu, w którym pracownik korzystał ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych z zachowaniem prawa do 50% wynagrodzenia.

 1. Praktyczne przykłady obliczania wynagrodzenia za nieobecność z zachowaniem prawa do 50% wynagrodzenia przy wynagrodzeniu w stałej stawce miesięcznej
 2. Praktyczne przykłady obliczania wynagrodzenia nieobecność z zachowaniem prawa do 50% wynagrodzenia ze składników zmiennych.

IV Naliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

 1. Składniki stałe w podstawie do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 2. Składniki zmienne w podstawie do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy:
  • Składniki zmienne miesięczne
  • Składniki zmienne za okresy dłuższe niż miesiąc
  • Dopełnianie składników w przypadku nieprzepracowania wszystkich dni roboczych w okresie wchodzącym do podstawy
  • Przeliczanie składników do wartości należnych w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu
  • Składniki wyłączanie z podstawy naliczania ekwiwalentu,

 

 1. Współczynnik do ekwiwalentu na rok 2024 r. oraz zasada jego ustalania,
 2. Obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i pracowników niepełnosprawnych.

V Ustalanie wysokości odprawy i odszkodowań.

Organizacja

Czas trwania szkolenia: 13 czerwca 2024 r. od godz. 09.00 do 16.00

Dostęp do szkolenia oraz szczegóły organizacji  prześlemy drogą mailową  po spełnieniu warunków uczestnictwa.

Cena obejmuje: wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres m mailowy uczestnika.

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422