Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
23.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
jednodniowe
Opłata:
315,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 23 maja 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line. Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy

WYKŁADOWCA

Ewa Stopczyńska: biegły rewident. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Posiada doświadczenie zawodowe głównej księgowej, dyrektora finansowo-ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym i spółkach prawa handlowego oraz w biurze rachunkowym. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości.

PROGRAM

 1. Podstawowe pojęcia:
 • Umowa leasingu;
 • Leasing operacyjny;
 • Leasing finansowy;
 • Okres trwania umowy leasingu;
 • Wartość hipotetyczna netto;
 • Wartość rzeczywista netto;
 • Opłaty leasingowe (raty leasingowe, opłata manipulacyjna, opłata wstępna, opłata końcowa);
 • Okres użytkowania;
 • Stopa procentowa leasingu.
 1. Leasing finansowy:
 • Przyjęcie środka trwałego do użytkowania (ujęcie w księgach pomocniczych i księdze głównej);
 • Odpisy amortyzacyjne (metody amortyzacji, ujęcie w księgach);
 • Księgowanie rat leasingowych z podziałem na ratę spłaty kapitału i odsetki;
 • Problemy podatkowe.
 1. Leasing operacyjny:
 • Metody ustalania rat kapitałowych i części odsetkowej;
 • Księgowanie rat leasingowych;
 • Księgowanie raty spłaty kapitału;
 • Księgowanie odsetek;
 • Ewidencyjne problemy ujęcia umów leasingowych w księgach rachunkowych;
 • Problemy podatkowe.
 1. Leasing zwrotny.
 2. Rozrachunki w walucie obcej a wycena i ujęcie księgowe transakcji leasingu.
 3. Zmiana okresu leasingu (przedłużenie lub skrócenie okresu umowy).
 4. Zakończenia umowy leasingu oraz wycena wartości końcowej przedmiotu umowy.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 300 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 315 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422