Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
11.05.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
jednodniowe
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków SKwP Oddziału Okręgowego w Częstochowie

Wykładowca:

Michał Zbutowicz  - doradca podatkowy (nr wpisu 13795), absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu na kierunku Doradztwo Podatkowe, właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Bydgoszczy. Doświadczenie zawodowe w obszarze podatków zdobywał w zespołach podatkowo-księgowych w dużych spółkach z polskim i zagranicznym kapitałem. Pracował również w administracji podatkowej (Krajowa Informacja Skarbowa, Izba Skarbowa w Bydgoszczy). W codziennej pracy współpracuje z zespołami doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz księgowych. Specjalizuje się m.in. w podatku od towarów i usług oraz w zarządzaniu ryzykiem podatkowym i wdrażaniu Tax Compliance w przedsiębiorstwach. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu podatków dochodowych i opodatkowania przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie wprowadzonych zmian tzw. podatkowego „Polskiego Ładu” w 2022 r.

OPIS

Program szkolenia obejmuje nie tylko korzyści wynikające z wyboru CIT Estońskiego jako formy rozliczenia CIT w spółce, ale skupia się na potencjalnych ryzykach i zagrożeniach, które mogą być konsekwencją wyboru tej formy opodatkowania, a niejednokrotnie są pomijane na etapie podejmowania decyzji przez podatników. W trakcie szkolenia zostaną omówione transakcje pomiędzy wspólnikami i Spółką, które nie są klasyczną wypłatą dywidendy czy zysku, a które mogą generować obowiązek zapłaty Ryczałtu od dochodu spółek (CIT Estońśkiego). Szczególny nacisk szkolenia zostanie położony na kwestię świadczenia usług przez wspólników dla Spółki, korzystania przez Spółkę z aktywów wspólników (najem nieruchomości, samochodu itp.), pożyczki, poręczenia, gwarancje itp. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również w jaki sposób efektywnie zminimalizować ryzyka podatkowe związane z ukrytym zyskiem i wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą na CIT Estońskim i zapoznają się z aktualnym orzecznictwem sądów i linią interpretacyjną fiskusa w tym zakresie.

Program

-

 • CIT Estoński – wprowadzenie
  • Zasady i moment opodatkowania zysku (dywidenda)
  • Efektywne opodatkowanie spółki CIT Estońskim – przykłady dla małych i dużych podatników
  • Warunki opodatkowania CIT Estońskim – struktura spółki, poziom zatrudnienia, źródła przychodów itp.
  • Obowiązki dokumentacyjne
 • Dochód z tytułu ukrytych zysków w CIT Estońskim – czym jest i jak rozpoznać – uwagi ogólne
  • Ukryte zyski a najem i dzierżawa
  • Ukryte zyski a pożyczki (spłaty kapitału i odsetek)
  • Ukryte zyski a zatrudnienie wspólników – limity, wyłączenia, wyjątki
  • Ukryte zyski a usługi z działalności gospodarczej wspólnika
  • Ukryte zyski a powtarzające się czynności wspólnika (art. 176 KSH)
  • Ukryte zyski a poręczenia, gwarancje itp.
  • Ukryte zyski a korzystanie z samochodów i wyposażenia spółki przez wspólników
 • Dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą – czym jest i jak rozpoznać
  • Różnice pomiędzy NKUP a wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą
  • Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą – rozliczenia z pracownikami
 • Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych
  • Podstawa opodatkowania CIT Estońskim
  • Stawki podatkowe na CIT Estońskim – zasady naliczania i odliczeń
  • CIT Estoński od wypłacanych zaliczek z zysku (dywidendy)
  • Terminy zapłaty podatku – roczne i w trakcie roku
  • Obowiązki ewidencyjne
  • Analiza opłacalności w zakresie CIT Estońskiego – jak ją przygotować?
 • Analiza bieżącego orzecznictwa
 • Dyskusja

Organizacja

Czas trwania szkolenia: 11 maja 2023 r. od godz. 09.00 do 14.00

Dostęp do szkolenia oraz szczegóły organizacji  prześlemy drogą mailową  po spełnieniu warunków uczestnictwa.

Cena obejmuje: wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres m mailowy uczestnika.

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422