Miasto:
Częstochowa
Miejsce:
Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa
Termin rozpoczęcia:
Wrzesień 2024 - trwa nabór
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
850,- zł od osoby
Raty:
450,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
400,- zł płatne w trakcie kursu,
Zapisz się

Harmonogram najbliższej grupy:
08 - 09 czerwca 2024 r./ od 8:00-14:30
15 - 16 czerwca 2024 r. / od 8:00-14:30

Cel:

Celem kursu jest  dokładne zapoznanie się z narzędziami dostępnymi w arkuszu kalkulacyjnym Excel, które następnie będzie można zastosować w trakcie wykonywania codziennych obowiązków służbowych.
Słuchaczami kursu  mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie.

Prowadzący: Michał Sikorski

Pracuje z arkuszami kalkulacyjnymi od prawie 15 lat. Posiada certyfikat Microsoft Office Specialist Excel 2010 Expert (MOSE

Program:

1. Wstęp do pracy z arkuszem kalkulacyjnym
 •  Okno programu Excel
 •  Obszar roboczy arkusza kalkulacyjnego
 •  Skoroszyty i arkusze
 •  Ochrona danych
2. Wprowadzanie i praca z danymi
 •  Przenoszenie, znajdowanie i zastępowanie danych
 •  Automatyzacja wprowadzania danych
 •  Malarz formatów
 •  Kopiowanie zakresu, w którym są ukryte wiersze
 •  Tworzenie i definiowanie właściwości tabel Excela
3. Filtrowanie i sortowanie danych
 •  Filtrowanie wartości liczbowych, dat i tekstu
 •  Ograniczanie liczby danych widocznych na ekranie
 •  Sortowanie jedno- i wielopoziomowe
 •  Sortowanie według listy niestandardowej
4. Importowanie i przekształcanie danych
 •  Import danych z plików tekstowych, skoroszytów oraz stron www
 •  Przekształcanie tekstu, dat i wartości liczbowych
 •  Automatyzacja procesu importowania danych
5. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem funkcji
 •  Stosowanie odwołań względnych, bezwzględnych i mieszanych
 •  Zastosowanie funkcji logicznych
 •  Przetwarzanie tekstu z użyciem funkcji tekstowych
 •  Funkcje daty i czasu
 •  Funkcje matematyczne
 •  Funkcje wyszukiwania i statystyczne
 •  Budowanie złożonych formuł
6. Formatowanie warunkowe
 •  Wyróżnianie komórek zawierających określoną wartość lub tekst
 •  Paski danych, zestawy ikon, skale kolorów
 •  Zaznaczanie wartości zduplikowanych lub unikatowych
 •  Tworzenie nowych reguł formatowania warunkowego
7. Tworzenie dynamicznych arkuszy za pomocą tabel przestawnych
 •  Analiza danych z użyciem tabel przestawnych
 •  Filtrowanie i grupowanie danych w tabeli przestawnej
 •  Formatowanie tabel przestawnych
 •  Obliczenia w tabeli przestawnej
 •  Sortowanie i filtrowanie danych tabeli przestawnej
 •  Wykresy przestawne
8. Wizualizacja danych
 •  Tworzenie wykresów
 •  Typy wykresów oraz ich formatowanie
 •  Podsumowywanie danych za pomocą wykresów przebiegu w czasie
9. Drukowanie skoroszytów i arkuszy
 •  Drukowanie zakresów danych
 •  Znak podziału strony
 •  Ustawienia wydruków
 •  Drukowanie dodatkowych informacji na arkuszach
 •  Drukowanie wykresów

Egzamin (1 godz. lekcyjna)

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 80% godzin lekcyjnych i egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Organizacja:

Kurs jest organizowany w trybie weekendowym od godz. 8.00 po 8 godz. lekcyjnych.

 

Dodatkowe informacje:

Uczestniczy otrzymują:

 • materiały szkoleniowe,
 • gorące napoje - kawa, herbata

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422