Miasto:
Częstochowa
Miejsce:
Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa
Termin rozpoczęcia:
05.09.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
sob
Opłata:
680,- zł od osoby
Raty:
380,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
300,- zł płatne w trakcie kursu,
Zapisz się

 Prowadzący: Michał Sikorski

autor bloga Excel dla księgowych (https://exceldlaksiegowych.pl). Pracuje z arkuszami kalkulacyjnymi od prawie 15 lat. Posiada certyfikat Microsoft Office Specialist Excel 2010 Expert (MOSE).

Cel:

Celem kursu jest  dokładne zapoznanie się z narzędziami dostępnymi w arkuszu kalkulacyjnym Excel, które następnie będzie można zastosować w trakcie wykonywania codziennych obowiązków służbowych.
Słuchaczami kursu  mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie.

Program:

1. Wstęp do pracy z arkuszem kalkulacyjnym
 •  Okno programu Excel
 •  Obszar roboczy arkusza kalkulacyjnego
 •  Skoroszyty i arkusze
 •  Ochrona danych
2. Wprowadzanie i praca z danymi
 •  Przenoszenie, znajdowanie i zastępowanie danych
 •  Automatyzacja wprowadzania danych
 •  Malarz formatów
 •  Kopiowanie zakresu, w którym są ukryte wiersze
 •  Tworzenie i definiowanie właściwości tabel Excela
3. Filtrowanie i sortowanie danych
 •  Filtrowanie wartości liczbowych, dat i tekstu
 •  Ograniczanie liczby danych widocznych na ekranie
 •  Sortowanie jedno- i wielopoziomowe
 •  Sortowanie według listy niestandardowej
4. Importowanie i przekształcanie danych
 •  Import danych z plików tekstowych, skoroszytów oraz stron www
 •  Przekształcanie tekstu, dat i wartości liczbowych
 •  Automatyzacja procesu importowania danych
5. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem funkcji
 •  Stosowanie odwołań względnych, bezwzględnych i mieszanych
 •  Zastosowanie funkcji logicznych
 •  Przetwarzanie tekstu z użyciem funkcji tekstowych
 •  Funkcje daty i czasu
 •  Funkcje matematyczne
 •  Funkcje wyszukiwania i statystyczne
 •  Budowanie złożonych formuł
6. Formatowanie warunkowe
 •  Wyróżnianie komórek zawierających określoną wartość lub tekst
 •  Paski danych, zestawy ikon, skale kolorów
 •  Zaznaczanie wartości zduplikowanych lub unikatowych
 •  Tworzenie nowych reguł formatowania warunkowego
7. Tworzenie dynamicznych arkuszy za pomocą tabel przestawnych
 •  Analiza danych z użyciem tabel przestawnych
 •  Filtrowanie i grupowanie danych w tabeli przestawnej
 •  Formatowanie tabel przestawnych
 •  Obliczenia w tabeli przestawnej
 •  Sortowanie i filtrowanie danych tabeli przestawnej
 •  Wykresy przestawne
8. Wizualizacja danych
 •  Tworzenie wykresów
 •  Typy wykresów oraz ich formatowanie
 •  Podsumowywanie danych za pomocą wykresów przebiegu w czasie
9. Drukowanie skoroszytów i arkuszy
 •  Drukowanie zakresów danych
 •  Znak podziału strony
 •  Ustawienia wydruków
 •  Drukowanie dodatkowych informacji na arkuszach
 •  Drukowanie wykresów

Egzamin (1 godz. lekcyjna)

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Organizacja:

Kurs jest organizowany w trybie weekendowym od godz. 8.00 po 8 godz. lekcyjnych.

Dodatkowe informacje:

Uczestniczy otrzymują:

 • materiały szkoleniowe,
 • gorące napoje - kawa, herbata.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
tel. 34 363 05 69

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422