Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
28.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
jednodniowe
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków

WYKŁADOWCA

ALDONA WIEJAK-GŁUSZKO - prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych

PROGRAM

1. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy: dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy. Kiedy prowadzimy ewidencje pełną a kiedy uproszczoną. Od kiedy liczy się czas pracy pracownikowi?
2. Zakres informacji: zasady ustalania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, oznaczania tytułu udzielania dnia wolnego od pracy.
3. Zasady ewidencjonowania przerw w pracy.
4. Rodzaje nieobecności w pracy jak zaznaczyć w ewidencji czasu pracy.
5. Czy lista obecności może zastąpić kartę ewidencji czasu pracy? Przepisy RODO a lista obecności.
6. Postać prowadzenia ewidencji czasu racy oraz zasady przechowywania i udostępniania dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy.
7. Rozkłady czasy pracy, harmonogramy czasu pracy, grafiki: zasady tworzenia i okres ich przechowywania. Stanowisko GIP.
8. Sankcje za nieprowadzenie dokumentacji związanej z czasu pracy.
9. Wzory dokumentów dotyczących czasu pracy. Czas pracy w treści przepisów wewnątrzzakładowych.
10. Omówienie najczęściej popełnianych błędów w ewidencjonowaniu czasu racy z uwzględnieniem orzecznictwa i stanowisko GIP.

Organizacja:

Czas trwania szkolenia: 28 maja 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00 (6 godz. lek.)

Dostęp do szkolenia oraz szczegóły organizacji  prześlemy drogą mailową  po spełnieniu warunków uczestnictwa.

Cena obejmuje: wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422