Miasto:
Częstochowa
Miejsce:
Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Kurs
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
780,- zł od osoby
Raty:
480,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
300,- zł płatne w trakcie kursu,
Zapisz się

Cel:

Celem kształcenia jest przygotowanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru podatku od towarów i usług

Słuchaczami Kursu  mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie.

Program:

I. Podstawy prawa polskiego i międzynarodowego podatku VAT.
II. Zasady powstania obowiązku podatkowego.
III. Podstawa opodatkowania.
IV. Stawki VAT.
V. Zwolnienia z VAT.
1. Zwolnienia przedmiotowe.
2. Zwolnienia podmiotowo – przedmiotowe.
3. Zwolnienie podmiotowe.
VI. Transakcje międzynarodowe.
1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).
2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
3. Import i „eksport” usług.
4. Import i eksport towarów.
5. Pozostałe kwestie związane z transakcjami zagranicznymi.
VII. Świadczenia nieodpłatne na gruncie VAT.
VIII. Podatek naliczony.
IX. Odliczenie VAT w związku z wykorzystywaniem pojazdów samochodowych
w działalności
IX. Obowiązki rejestracyjne i deklaracje VAT.
X. Fakturowanie.
XI. Szczególne procedury rozliczenia VAT.
Egzamin (1 godz. lekcyjna)

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Organizacja:

Kurs jest organizowany w trybie popołudniowym: zajęcia jeden dzień w tygodniu (poniedziałek lub środa) od godz. 16.00  po 4 godz. lekcyjne.

Dodatkowe informacje:

Uczestniczy otrzymują:

  • materiały szkoleniowe,
  • gorące napoje - kawa, herbata.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
tel. 34 363 05 69

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422