Miasto:
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
dzienny
Opłata:
250,- zł od osoby
200,- zł Cena dla członków

Wykładowca:

Łukasz Bednarek – Specjalista do spraw kadr i płac z ponad 11 letnim doświadczeniem. Od początku drogi zawodowej zajmuje się aktywizacją i zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością. Ekspert z dziedziny optymalizacji wpłat na PFRON i pozyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Pełnomocnik ds. PFRON i doradca w wielu firmach. Aktualnie prezes zarządu Agencji Optymalizacji Zatrudnienia - firmy działającej na rzecz osób z niepełnosprawnością szerzącą dobrą praktykę różnorodności w zatrudnieniu

Program

I. Pracownicy z niepełnosprawnością:
1.Przepisy regulujące zagadnienia zatrudniania osób z niepełnosprawnością:
2.Instytucje orzekające o rodzaju i stopniu niepełnosprawności – zasady przyznawania stopni niepełnosprawności
3.Rodzaje i stopnie niepełnosprawności
4.Dostępny dla kandydatów z niepełnosprawnością proces rekrutacyjny
5.Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością
6.Czas pracy, przerwa w pracy, urlop pracownika z niepełnosprawnością

II. Rozliczanie z PFRON:
1. Przedsiębiorstwa zatrudniające na etat 25 osób i powyżej (warunki otrzymania dofinansowań)
2.Definicja wskaźnika 6% i naliczanie wpłat na PFRON oraz karnych odsetek
3. Wielkość dofinansowań, o jakie może ubiegać się pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika z niepełnosprawnością
4. Proces rejestracji firmy w systemie SODIR PFRON oraz obowiązki związane ze sprawozdawczością pracodawcy do PFRON
5. Niezbędne dokumenty do ubiegania się o dofinansowanie z PFRON
6. Przywileje dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością
· dofinansowanie wynagrodzenia osób z niepełnosprawnością

Organizacja:

Czas trwania szkolenia: 29 listopada 2023 r. od godz. 09.00 do 13.00 (5 godz. lekcyjnych)

Cena obejmuje: wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Warunki uczestnictwa:
1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata minimum pierwszej raty, której  należy dokonać w terminie określonym przez organizatora. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422