Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów (62 godziny)

Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów (62 godziny)

Miasto:
Częstochowa
Data rozpoczęcia:
2018-10-24, godz. 16.00
Typ:
kurs
Tryb:
pon/śr
Opłata:
730,- zł od osoby,
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w ratach:
430,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
300,- płatne w trakcie kursu;
zapisz się

Cel:

Celem kursu jest poznanie ręcznej i komputerowej techniki prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Słuchaczami Kursu  mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie.

Program:

1. Formy  uproszczonej księgowości i ich charakterystyka.
2. Podstawy prawne opodatkowania podmiotów na zasadach ogólnych .
3. Podmiotowy i przedmiotowy zakres prowadzenia Podatkowej Księgi  Przychodów i Rozchodów.
4. Omówienie kolumn Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.
5. Charakterystyka ewidencji dodatkowych i  towarzyszących P.K.P. i R.
6. Omówienie i sporządzenie całej dokumentacji księgowej związanej z pracownikiem:
7. Omówienie i sporządzenie dokumentacji związanej ze środkami trwałymi oraz z samochodem osobowym nie wprowadzonym do ewidencji środków trwałych.
8. Podmiotowy i przedmiotowy zakres podatku od towarów i usług  VAT; sporządzanie dowodów zakupu i sprzedaży oraz wprowadzenie do rejestru zakupu i sprzedaży VAT.
9. Wprowadzenie przygotowanych dowodów źródłowych do P.K.P.i R. techniką ręczną, podsumowanie miesiąca.
10. Sporządzenie deklaracji PIT-5 i VAT-7.
II. CZĘŚĆ – TECHNIKA KOMPUTEROWA
1. Omówienie programu dla prowadzenia P.K.P. i R.
2. Założenie w komputerze nazwy firmy, ustawienie konfiguracji programu.
3. Wprowadzenie przygotowanych w I części kursu dokumentów do ewidencji dla celów podatku VAT oraz  P.K.P. i R.
4. Sporządzenie wydruków komputerowych za dany miesiąc.
Egzamin (2 godz. lekcyjne)

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, prace kontrolne i egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) .

Organizacja:

Kurs jest organizowany w trybie popołudniowym: zajęcia dwa dni w tygodniu (poniedziałek i środa lub wtorek i czwartek) od godz. 16.00  po 4 godz. lekcyjne.

Dodatkowe informacje:

Uczestniczy otrzymują:

  • materiały szkoleniowe,
  • gorace napoje - kawa, herbata.
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 34 363 38 54
tel. 34 363 05 69
e: biuro@czestochowa.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.45 – 15.45

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@czestochowa.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Częstochowie | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO