Miasto:
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
jednodniowe
Opłata:
430,- zł od osoby
400,- zł Cena dla członków Oddziału Okręgowego w Częstochowie SKwP

Wykładowca:

Danuta Sowa – specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, ekspert i doradca prowadzący własną praktykę, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

 

Program

 1. Ogólne zasady dokonywania potraceń z wynagrodzenia.
 2. Kwoty wolne od potrąceń – ogólne zasady.
 3. Wpływ obniżenia PIT i podwyższenia KUP na dokonywanie potraceń.
 4. Zmiany w dokonywaniu potrąceń w związku z PPK.
 5. Kalkulowanie kwoty wolnej od potrąceń a wpłaty PPK.
 6. Faktyczna kwota wpłaty na PPK.
 7. Wpływ „zerowego PIT” na dokonywanie potraceń.
 8. Uwzględnianie zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca.
 9. Ustalenie kwoty wolnej gdy w miesiącu są wypłacane różne świadczenia.
 10. Potrącenia alimentacyjne i niealimentacyjne z wynagrodzenia i innych świadczeń.
 11. Kwota wolna na przełomie roku.
 12. Kwoty wolne od potraceń 2024.
 13. Zbieg tytułów – hierarchia potrąceń.
 14. Dokonywanie potraceń.
 15. Zmiany w egzekucji świadczeń alimentacyjnych.
 16. Potrącenia z umowy zlecenia.
 17. Grzywna od komornika.
 18. Potrącenia z zasiłku chorobowego.
 19. Egzekucja należności niealimentacyjnych w przypadku podwyższenia zasiłku macierzyńskiego.
 20. Ćwiczenia.

Organizacja

Czas trwania szkolenia: 11 kwietnia 2024 r. godz. 9:00- 15:30

Dostęp do szkolenia oraz szczegóły organizacji  prześlemy drogą mailową  po spełnieniu warunków uczestnictwa.

Cena obejmuje: wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres m mailowy uczestnika.

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z głośnikiem oraz dostępem do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422