Miasto:
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
dwudniowe
Opłata:
660,- zł od osoby
600,- zł Cena dla członków
Terminy

Wykładowca:

Marcin Otręba - Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów   podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość

Program

Podatek VAT w obrocie UE i poza UE

 • Sprzedaż towarów na terytorium UE (WDT)
  • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz nieoczywiste wyłączenia ustawowe – Czy prosty montaż to jeszcze WDT ?
  • Moment powstania obowiązku podatkowego a sprzedaż towaru. Czy istnieje różnica dla ujęcia w JPK ?
  • Dokumentowanie transakcji WDT - Potwierdzenie przemieszczenia towarów. Co o tym mówią przepisy unijne ?
  • Prawo do zastosowania stawki 0% a brak przemieszczenie towarów.
  • Korekta JPK w przypadku nieotrzymania na czas dokumentów. Ważny jest obowiązek podatkowy czy dokonanie dostawy ?
  • Oznaczenia GTU w zakresie JPK czy dotyczą również dostaw UE ?
 • Zakup towarów na terytorium UE (WNT)
  • NT a mieście dostawy towarów.
  • Obowiązek podatkowy – którą datę przyjąć ? czy brak faktury uprości nam rozliczenia WNT?
  • WNT – czy posiadanie CMR jest dokumentem obligatoryjnym- co na to przepisy ?
  • Czy po zimnach od 1 lipca 2023 r. brak faktury daje prawo odliczenia podatku naliczonego ?
  • Ujęcie WNT w JPK wraz z deklaracją a brak prefiksu UE kontrahenta. Co z informacją podsumowującą ?
 • Korekty VAT a kurs waluty – zmiany od 1 lipca 2023r.:
  • dotychczasowa praktyka organów podatkowych,
  • Korygowanie faktur in plus oraz in minus w ramach pakietów nowelizujących podatek VAT –„SLIM VAT”
  • Pakiet SLIM VAT 3
   • określenie kursu waluty w przypadku korekt in minus,
   • określenie kursu waluty w przypadku korekt in plus,
   • określenie kursu waluty dla korekt zbiorczych.
 • Sprzedaż towarów poza UE (Eksport)
  • Eksport pośredni i bezpośredni. Różnice w dokumentowaniu  oraz wpływ na rozliczenie transakcji.
  • Przemieszczenie własnych towarów do kraju trzeciego. Czy to jest eksport ?
  • Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów a prawo do zastosowania stawki 0%. - znaczenie formuł Incoterms i innych warunków dostawy dla właściwego rozliczenia eksportu, przykłady praktyczne.
  • Przesunięcie transakcji w JPK do następnego okresu. Czy IE 529 jest niezbędne ?
  • Opodatkowanie zaliczki w eksporcie – warunki do zastosowania stawki 0%. W którym miesiącu będziemy zmuszeni zastosować stawkę podstawową i czy zawsze ?
  • Korekta eksportu. Czy należy wracać  wstecz ?
 • Zakup towarów z poza UE (IMPORT)
  • Pojęcie importu.
  • Miejsce opodatkowania importu i obowiązek podatkowy
  • Podstawa opodatkowania podatkiem VAT w przypadku importu towarów a wartość celna towarów
  • Zasady rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów – procedura zwykła i uproszczona. Którą procedurę wybrać. Korzyści i zagrożenia.
  • Oznaczenia dla transakcji importu towarów przewidziane w JPK wraz z deklaracją
  • Korekta importu, na podstawie jakich dowodów rozliczyć korektę ?

Transakcje łańcuchowe, trójstronne , e-commerce oraz usługi w obrocie międzynarodowym

 • Transakcje łańcuchowe unijnie i poza unijne
  • Pojęcie transakcji łańcuchowej – w jaki sposób rozpoznać, że mamy do czynienia z taką transakcją?
  • Prawidłowe przyporządkowanie transportu/wysyłki towaru – ustalenie tzw. transakcji ruchomej- czy to wystarczy ?
  • Warunków dostawy (Incoterms) a odmienne postanowienia w umowie – jakie czekają nas  konsekwencje?
  • Przykłady wewnątrzwspólnotowych oraz poza unijnych transakcji łańcuchowych które budzą kontrowersje w orzecznictwie i interpretacjach organów podatkowych
  • Sposób opodatkowania transakcji łańcuchowej
  • Import towarów w ramach łańcuchów a może dwie dostawy ?
  • Trójstronna procedura uproszczona (TTU) – warunki, sposób wykazania, obowiązki polskiego podatnika. Jak prawidłowo rozliczyć transakcję w JPK ?
 • E-commerce z uwzględnieniem zmian w SLIM VAT 3
  • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaż na  odległość towarów importowanych (SOTI) – definicja oraz przykłady;
  • Czy limit 10000 EURO stanowi pułapkę dla e- handlu ?
  • Opodatkowanie usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz konsumentów- co się zmieniło po pierwszym lipca 2021r.
  • Procedura VAT-OSS i VAT-iOSS
  • Jaką zastosować stawkę podatku na fakturze  czy Polską a może kraju unijnego ?
  • Możliwość rozliczenia usług na nieruchomości poprzez OSS
  • E-Handel z Wielką Brytanią, jakie obowiązują zasady ?
 • Usługi w obrocie międzynarodowym
  • Miejsce opodatkowania usług na rzecz podatników oraz  nie podatników.
  • Miejsce opodatkowania w przypadku usług remontowo -budowlanych.
  • Ważne wyjątki od zasady generalnej dla usług niematerialnych.
  • Pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej do celów podatku VAT – ryzyka.
  • Eksport usług/Import usług – moment powstania obowiązku podatkowego, rozliczenie w deklaracji VAT oraz JPK.
  • Refakturowanie usług międzynarodowych- kiedy powstaje obowiązek podatkowy jaką zastosować stawkę?
  • Odliczenie podatku VAT dla importu usług a brak faktury.
 • Stawka 0% dla usług związanych z międzynarodowym transportem i logistyką - zasady stosowania oraz wymagana dokumentacja Pamiętaj o Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.
 • Korekty w sprzedaży i zakupie usług - kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć (z uwzględnieniem zmian w zakresie ujmowania korekt od 1.01.2021 r.)

 

Organizacja

Czas trwania szkolenia:  24 i 26 czerwca 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00 - szkolenie dwudniowe

Dostęp do szkolenia oraz szczegóły organizacji  prześlemy drogą mailową  po spełnieniu warunków uczestnictwa.

Cena obejmuje: wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422