Miasto:
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
jednodniowe
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków

Wykładowca:

Kacper Sołoniewicz - Adwokat, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii prawno-podatkowej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności podatkach CIT, PIT oraz VAT, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym. Jest ekspertem w zakresie raportowania schematów podatkowych, aspektów podatkowych restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz odpowiedzialności karnej skarbowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla spółek komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych oraz przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego. Z sukcesami reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi przed WSA, NSA oraz TSUE. Autor oraz współautor publikacji i komentarzy z zakresu prawa podatkowego publikowanych przez wydawnictwa Wolters Kluwer i C.H. Beck. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego oraz prawa karnego skarbowego.

Cel

Celem szkolenia jest przekrojowe omówienie zasad opodatkowania działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej. W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony sposób rozliczenia dochodów począwszy od opodatkowania dochodów spółki, a skończywszy na opodatkowaniu zysku wypłacanego wspólnikowi. Szkolenie obejmuje również tematykę związaną z wykorzystaniem spółki komandytowej jako formy optymalizacji podatkowej i składkowej w realiach Polskiego Ładu.

Program

Charakterystyka spółki komandytowej na gruncie Kodeksu spółek handlowych.

 • Status spółki.
 • Proces rejestracji.
 • Zasady odpowiedzialności wspólników.
 • Zasady reprezentacji.
 • Zasady wypłaty zysków.
 • Podleganie przez wspólników ubezpieczeniom ZUS.

Opodatkowanie dochodów spółki komandytowej podatkiem CIT.

 • Źródła przychodów CIT.
 • 9% CIT – zasady stosowania, wyłączenia, wątpliwości interpretacyjne.

Wypłaty zysku na rzecz wspólników.

 • Zasady opodatkowania zysku wypłacanego komandytariuszom i komplementariuszom.
 • Ulga dla komplementariuszy - odliczenie podatku CIT zapłaconego przez spółkę komandytową od podatku pobieranego od zysku wypłacanego komplementariuszowi.
 • Ulga dla komandytariuszy – zwolnienie 50% przychodów.
 • Zaliczki na poczet przyszłego zysku wypłacane w trakcie roku – zasady opodatkowania.
 • Deklaracje podatkowe, które musi złożyć spółka i wspólnicy w związku z wypłatą zysku.
 • Zwolnienie dywidendy z CIT – art. 22 ust. 4 ustawy o CIT (brak obowiązku poboru i zapłaty podatku, gdy komandytariuszem jest spółka z o.o.).

Alternatywne tytuły wypłat na rzecz wspólnika.

 • Wynagrodzenie komplementariusza lub komandytariusza za prowadzenie spraw spółki.
 • Umowa o pracę.
 • Wynagrodzenie prokurenta.
 • Świadczenie usług w ramach JDG wspólnika.
 • Najem prywatny na rzecz spółki.

Problematyczne rozliczenie spółki komandytowej.

 • Wypłata zysków osiągniętych do końca 2020 roku – zasady opodatkowania.
 • Rozliczenie strat z lat poprzedzających objęcie spółki komandytowej podatkiem CIT.

Spółka komandytowa jako forma optymalizacji podatkowej i składkowej w Polskim Ładzie.

 • Ograniczenie obciążenia składką zdrowotną.
 • Czy łączne opodatkowanie zysków osiąganych w ramach spółki komandytowej (CIT + PIT) można ograniczyć do 17,29%?
 • Ucieczka od daniny solidarnościowej przy wykorzystaniu spółki komandytowej.

Organizacja

 Termin i czas trwania szkolenia:  03 kwietnia 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00

 

Dostęp do szkolenia oraz szczegóły organizacji  prześlemy drogą mailową  po spełnieniu warunków uczestnictwa.

Cena obejmuje: wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres m mailowy uczestnika.

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z głośnikiem oraz dostępem do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422