Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Skutki podatkowe transakcji handlowych

Skutki podatkowe transakcji handlowych

Miasto:
Częstochowa
Data rozpoczęcia:
szkolenie odwołane
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
wt
Opłata:
250,- zł od osoby,
200,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

Prowadzący: Kacper Sołoniewicz

Adwokat, doradca podatkowy
Właściciel kancelarii prawno-podatkowej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym i karnym gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz w sporach z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego oraz prawa karnego skarbowego i karnego gospodarczego.

Program:

1.Obowiązki ewidencyjne związane z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej.
a.Obowiązek posiadania konta bankowego.
b.Obowiązek zgłoszenia rachunku bankowego wykorzystywanego do działalności gospodarczej.
c.Konsekwencje wykorzystania rachunku osobistego do prowadzenia działalności gospodarczej.
d.Obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku bankowego a K.U.P. (limit płatności gotówkowych 15.000 zł).
e.Siedziba przedsiębiorcy – sankcje związane z brakiem zgłoszenia zmiany siedziby. 

2.Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem aspektów podatkowych.

3.Umowa użyczenia
a.Prawne aspekty umowy użyczenia.
b.Skutki podatkowe zawarcia umowy użyczenia na gruncie podatków dochodowych i VAT.

4.Kary umowne
a.Czym są kary umowne i kiedy można je stosować?
b.Kara umowna a przychody podatkowe.
c.Kara umowna w kosztach uzyskania przychodów.
d.Reklamacje towarów w księgach rachunkowych nabywcy i dostawcy.

5.Reklamacja i zwrot towaru
a.Podstawy prawne do składania reklamacji.
b.Czy o koszty uwzględnienia reklamacji można obniżyć przychód?
c.Udokumentowanie zwrotu towaru do celów VAT.
d.Kiedy w księgach rachunkowych ująć korektę wynikającą ze zwrotu lub naprawy towarów?

6.Zwrot podatku gdy umowa nie dochodzi do skutku? PCC, VAT, PIT i CIT
a.Umowa nielegalna a nieważna.
b.Nieważność względna i bezwzględna umowy.
c.Umowa zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.
d.Wprowadzenie w błąd co do tożsamości nabywcy.

7.Windykacja należności
a.Koszty windykacji jako K.U.P.
b.Prowizja firmy windykacyjnej jako K.U.P.

8.Przedawnienie wierzytelności
a.Terminy przedawnienia wierzytelności.
b.Kiedy potwierdzenie salda skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia?
c.Skutki podatkowe przedawnienia wierzytelności.

9.Sprzedaż przedawnionych wierzytelności
a.Umowa cesji wierzytelności – warunki skuteczności zawarcia umowy.
b.Skutki podatkowe cesji wierzytelności.

10.Koszty sporów sądowych i pozasądowych.
a.Moment rozpoznania przychodów i kosztów z tytułu świadczenia zasądzonego wyrokiem.
b.Koszty przegranego procesu w K.U.P.

11.Skarga pauliańska – dochodzenie należności od dłużnika wyprzedającego majątek
a.Kogo chroni skarga pauliańska?
b.Jakie są przesłanki zastosowania skargi paulińskiej?
c.Czy urząd skarbowy może wystąpić ze skargą pauliańską wobec podatnika?

12.Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)
a.Przesłanki do zakwalifikowania transakcji jako sprzedaż przedsiębiorstwa lub ZCP.
b.Aport i sprzedaż jako najpopularniejsze formy zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP.
c.Skutki zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP na gruncie podatków dochodowych.
d.Skutki zbycia przedsiębiorstwa na gruncie podatku VAT.
e.Dotkliwe konsekwencje podatkowe związane z błędną kwalifikacją zbycia przedsiębiorstwa (składników przedsiębiorstwa) na gruncie podatkowym.

13.Odpowiedzialność członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
a.Odpowiedzialność członka zarządu wobec kontrahentów spółki.
b.Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki.

14.Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółek osobowych.
a.Odpowiedzialność wspólników wobec kontrahentów spółki.
b.Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania podatkowe spółki.

15.Przedawnienie zobowiązań podatkowych
a.Terminy przedawnienia zobowiązań podatkowych powstających z mocy prawa i z mocy decyzji organu.
b.Okoliczności mające wpływ na przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
c.Czy zobowiązania zabezpieczone hipoteką przymusową naprawdę nigdy się nie przedawniają? Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 października 2013 r., sygn. akt SK 40/12 i jego praktyczne skutki.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 34 363 38 54
tel. 34 363 05 69
e: biuro@czestochowa.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.45 – 15.45

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@czestochowa.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Częstochowie | Polityka plików cookies | Regulamin