Miasto:
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
jednodniowe
Opłata:
440,- zł od osoby
400,- zł Cena dla członków

Adresat

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którzy wykonują prace twórcze (np.: programiści, dziennikarze, aktorzy) osób z którymi zawierane są umowy cywilnoprawne. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby związane z obszarem kadrowo-płacowym w korporacjach, firmach średnich i małych, instytucjach lub organizacjach czy pracownicy biur rachunkowych, które zajmują się naliczaniem wynagrodzeń, obsługą płacową, i są odpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie wynagrodzeń i zastosowanie przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i podatku od osób fizycznych przy rozliczaniu wynagrodzeń do których stosowane są 50% koszty uzyskania przychodów. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr
i płac, pracowników biur rachunkowych, księgowych, którzy są na co dzień zaangażowani w procesy związane
z wynagrodzeniami pracowników jak i osób, które chcą nauczyć się prawidłowo naliczać wynagrodzenia dla osób wykonujących pace

Cel

Przeanalizowanie i przećwiczenie na przykładach zasad stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przekazania praw autorskich. Przećwiczenie naliczania wynagrodzenia od brutto do netto przy zastosowaniu 50% KUP, zarówno dla pracowników jak i dziełobiorców. Uwzględnienie wybranych stanowisk urzędowych i orzecznictwa sądowego w zakresie stosowania 50% KUP.

Korzyści

Warsztatowa forma zajęć pozwala uczestnikom przyswoić wiedzę z zakresu naliczania wynagrodzeń z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów i uporządkować posiądą wiedzę z tego zakresu. Po zajęciach uczestnicy będą potrafili prawidłowo ustalać wynagrodzenia dla pracownika, który oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymują honoraria autorskie.  Zagadnienia zostaną wyjaśnione w przystępny sposób. Na zajęciach zostaną przeanalizowane i omówione przykłady z życia wzięte co pozwoli uniknąć błędów w codziennej pracy.

Forma zajęć

wykład trenera, analiza przypadków, analiza orzecznictwa, ćwiczenia dyskusja i wymiana doświadczeń oraz sesja odpowiedzi na pytania uczestników zadawane na bieżąco oraz na podsumowanie zajęć po zrealizowaniu programu.

Wykładowca:

Beata Tomaszewska - specjalista w zakresie płac.

Program

 1. Prawa autorskie majątkowe.
 2. Definicja honorariów autorskich.
 3. Dokumentowania prawa do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
 4. Płaca minimalna, a honoraria autorskie- klasyfikacja GUS.
 5. Zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia z umowy o pracę.
 6. Naliczanie wynagrodzeń pracownikom uprawnionym do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów:
  • Dodatki za prace w porze nocnej i wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • Wynagrodzenie za urlop,
  • Wynagrodzenie chorobowe,
  • Członkostwo w PPK
 7. Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku obliczonego zgodnie z zasadami obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2021 r.
 8. Limit roczny 50% kosztów uzyskania przychodów.
 9. Zbieg zwolnień podatkowych „zerowy PIT” i stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla wynagrodzeń wypłacanych ze stosunku pracy – przykłady na listach płac,
 10. Omówienie rocznego rozliczenia wynagrodzenia.
 11. Rozliczanie 50% kosztów uzyskania przychodów od przychodów z umowy o dzieło.
  • Podleganie składkom społecznym umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem
  • Stosowanie preferencji podatkowych
  • Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku obliczonego zgodnie z zasadami obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2021 r w przypadku naliczenia wynagrodzenia z umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem
 12. Stosowanie oświadczeń podatkowych mających wpływ na naliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-2.
 13. Roczne rozliczenia podatkowe PIT-4R.
 14. Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 zasady wystawiania
 15. Podsumowanie – pytania uczestników.

Organizacja

Czas trwania szkolenia: 22 kwietnia 2024 r. od godz. 09.00 do 16.00

 

Dostęp do szkolenia oraz szczegóły organizacji  prześlemy drogą mailową  po spełnieniu warunków uczestnictwa.

Cena obejmuje: wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres m mailowy uczestnika.

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422