Miasto:
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
jednodniowe, W godzinach pracy
Opłata:
400,- zł od osoby

WYKŁADOWCA

Michał Rogoziński - Doradca Podatkowy

PROGRAM

Otoczenie prawne organizacji 

 • Charakterystyka fundacji i stowarzyszeń
 • Statut organizacji
 • Organizacje pożytku publicznego
 • Działalność statutowa a działalność gospodarcza
 • Zbiórki publiczne

Rachunkowość organizacji

 • Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego
 • Specyfika planu kont organizacji
 • Sprawozdanie finansowe organizacji
 •  Szczególne obowiązki raportowania organizacji
 • Ewidencja typowych zdarzeń gospodarczych (składki członkowskie, darowizny)

Aspekty podatkowe funkcjonowania organizacji

 • Organizacje jako podatnicy podatku VAT
 • Opodatkowanie organizacji podatkiem dochodowym od osób prawnych
 • Organizacje jako podatnicy podatku PCC
 • Organizacje jako płatnicy podatku od wynagrodzeń
 • Wolontariat i świadczenia nieodpłatne
 • Obowiązki organizacji w przedmiocie podatku od spadków i darowizn
 • Likwidacja organizacji

Organizacja:

Czas trwania szkolenia: 14 maja 2024 r. od  godz.09.00 (7 godz. lekcyjnych)

Dostęp do szkolenia oraz szczegóły organizacji  prześlemy drogą mailową  po spełnieniu warunków uczestnictwa.

Cena obejmuje: wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422