Miasto:
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
jednodniowe
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków
Terminy

WYKŁADOWCA

ALDONA WIEJAK-GŁUSZKO - prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych

PROGRAM

1. Praca w godzinach nadliczbowych: wyjaśnienie pojęć i omówienie orzecznictwa.
2. Nadgodziny kadry zarządzającej.
3. Godziny nadliczbowe: przekroczenie dobowej normy czasu pracy, przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy.
4. Święto przypadające w sobotę.
5. Kwalifikowanie godzin racy pracownika niepełnoetatowego.
6. Sposób określenia limitu godzin w umowie o pracę pracownika zatrudnionego na niepełny etat.
7. Czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych- zasady udzielania. Z inicjatywy pracodawcy i pracownika.
8. Wzory dokumentów obligatoryjnych.
9. Modyfikacja obowiązującego harmonogramu ze względu na pracę w nadgodzinach.
10. Czas wolny za prace w niedzielę i święto lub inny dzień wolny od pracy.
11. Choroba lub urlop w dzień wolny udzielony w zamian za pracę w wolna sobotę, niedzielę lub święto.
12. Wpływ odbioru godzin na wynagrodzenia pracownika.
13. Rekompensata dodatkowej pracy niepłenoetatowaca.
14. Wynagrodzeni za godziny nadliczbowe- termin wypłaty normalnego wynagrodzenie i dodatków. Stanowisko GIP i Ministerstwa.
15. Czas wolny na część dnia a praca w nadgodzinach w tym dniu.
16. Ryczałty za noce lub nadgodziny.
17. Zasady rekompensaty dyżurów pełnionych przez pracowników.
18. Czy pracownik może być stratny finansowo wskutek skorzystania z dnia wolnego?
19. Czas pracy w treści przepisów wewnątrzzakładowych.
20. Obowiązki pracodawcy : obwieszczenie o czasie pracy w sytuacji braku regulaminu pracy: obligatoryjna i rekomendowana treść, sposób poinformowania pracowników, termin przekazania.

Organizacja:

Czas trwania szkolenia: 12 czerwca 2024 r. od godz. 09.00 do 15.00 (7 godz. lek.)

Dostęp do szkolenia oraz szczegóły organizacji  prześlemy drogą mailową  po spełnieniu warunków uczestnictwa.

Cena obejmuje: wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422