Miasto:
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
jednodniowe
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków Oddziału Okręgowego w Częstochowie SKwP
Terminy

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 07 czerwca 2024 w godz. 09.00-14.00
 • szkolenie prowadzone jest w formule on-line. Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - doradca podatkowy, doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość

PROGRAM

I Zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej

 • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) – zagadnienia ogólne
 • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) – miejsce opodatkowania
  • w którym państwie następuje opodatkowanie, czyli jak ustalać miejsce świadczenia?
  • przypadki w odniesieniu do których nie stosuje się procedury sprzedaży towarów na odległość transakcje wyłączone
  • kiedy ustawa nakazuje alokować sprzedaż do państwa, w którym znajduje się sprzedający, a nie odbiorca?
  • nowe limity sprzedaży
  • przekroczenie limitu w ciągu roku
  • możliwość wyboru opodatkowania w państwie docelowym
  • jakie czynności należy podjąć w celu wyboru opodatkowania w państwie docelowym?
  • wzór zawiadomienia
  • obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów
  • skutki nieposiadania/posiadania niekompletnej dokumentacji
  • wydłużenie okresu na zgromadzenie dokumentacji
  • brak dokumentacji – wykazanie transakcji jako sprzedaży krajowej
  • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość a WNT i WDT
 • Obowiązek podatkowy w WSTO
 • Fakturowanie w WSTO
 • Przeliczanie waluty obcej
 • Kasa fiskalna a WSTO
 • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów importowanych:
  • definicja
  • analiza definicji na przykładzie
  • w którym państwie następuje opodatkowanie, czyli jak ustalać miejsce świadczenia?
  • transakcje wyłączone
 • Sprzedaż poprzez platformy internetowe (np. OLX, Amazon czy Allegro)
  • platforma jako nabywca odprzedający towar, czy jako płatnik VAT?
  • co oznacza pojęcie „interfejs elektroniczny”?
  • Miejsce opodatkowania przy sprzedaży za pośrednictwem marketplace.

II System OSS

 • Procedura unijna i procedura nieunijna
  • Możliwość rozliczenia podatku VAT w państwie docelowym ale za pośrednictwem krajowej administracji skarbowej
  • Uproszczenia związane z wyborem rozliczania się za pośrednictwem OSS
  • Sprzedaż towarów do krajów trzecich np. Wielka Brytania.

III Transakcje usługowe objęte uproszczeniem:

 • usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejsce świadczenia uregulowane zostało w sposób szczególny.
 • Jakie warunki należy spełnić?
 • Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze podatników dokonujących takiego wyboru.
 • Właściwy organ podatkowy
 • Fakturowanie, rozliczanie i JPK

IV Szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych (Import One Stop Shop – IOSS)

 • Rozliczanie SOTI w ramach IOSS
  • Limity wartościowe przesyłek
  • Podmioty spoza UE i korzystanie z IOSS
  • Rozliczenie VAT w państwie konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji
  • Obowiązek ustanowienia pośrednika
  • Zakres czynności i odpowiedzialność pośrednika
  • Kto może być pośrednikiem?
  • Obowiązki informacyjne związane z:
   • wyborem tego rodzaju rozliczeń
   • rezygnacją ze stosowania tej procedury
   • utratą prawa do stosowania IOSS
 • Szczególne obowiązki związane z składaniem deklaracji VAT

V Procedura USZ - uproszczona procedura w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów, w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (gdy nie stosuje się IOSS)

 

OPŁATA

 • 300 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 330 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

 

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422