Miasto:
Typ:
Kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
1200,- zł od osoby
1100,- zł Cena dla członków
Terminy

UCZESTNICY KURSU

Kurs dedykowany jest dla osób będących praktykami podatkowymi, które w swojej pracy potrzebują uniwersalnej, holistycznej wiedzy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz oczekujących kompleksowych rozwiązań uwzględniających trzy najważniejsze obszary prawa podatkowego.

Uznaliśmy, że analiza podatkowa zdarzeń gospodarczych musi znaleźć umocowanie w prawie cywilnym, dlatego analiza umów najmu, leasingu, użyczenia i innych transakcji będzie integralnie powiązany z kodeksem cywilnym.

Koncept tego projektu edukacyjnego oparty został przede wszystkim na transakcjach krajowych, ale znajdziecie również Państwo zagadnienia związane z importem usług, nabyciami zagranicznymi towarów oraz podatkiem u źródła. Zestawienia, schematy przygotowane na potrzeby tego kursu dają możliwość wykorzystania ich w obrocie krajowym oraz zagranicznym.

WYKŁADOWCA

Piotr Kowerdej - twórca firmy Rewolucja Umysłów. Dyrektor ds. strategii finansowych VIRAKO Sp. z o. o. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności trenerskiej, związanej z prawem podatkowym (przeprowadził ponad 2 000 szkoleń). Specjalizuje się w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obrotu transgranicznego. Współpracuje z wieloma oddziałami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

PROGRAM

CZĘŚĆ 1 (spotkanie 1 i 2):

Problematyka prowadzenia działalności – zasady funkcjonowania w praktyce, podatnicy występujący w obrocie gospodarczym, różne źródła przychodu i ich wpływ na rozliczenia podatkowe.

Analiza umów cywilnoprawnych.

1. Definicje ustawowe w tym: analiza porównawcza działalności gospodarczej w podatkach dochodowych i podatku VAT (powołania, kontrakty, umowy zlecenia).
2. Problematyka przychodów z art. 13 ustawy PIT oraz ich wpływ na opodatkowanie i obowiązki płatnika.
3. Pełnomocnictwo i prokurenci.
4. Umowy cywilno-prawne – holistyczna analiza sytuacji szczególnych w tym faktur otrzymanych od wykonawców, gdzie na wypłacającym ciążą obowiązki płatnika.
5. Podatnicy czynni i zwolnieni – dokumentowanie obrotu w świetle ustawy VAT, prawo do kosztów podatkowych.
6. Nasza firma i możliwość funkcjonowania w obrocie VAT-owskim w kraju i innym państwie – problematyka związana z rejestracją i zagrożeniami dotyczące zapłaty podatku w innym kraju.
7. Kontakt z dostawcami, wykonawcami usług którzy są zarejestrowani w Polsce lecz nie mają tutaj siedziby – zagrożenia.
8. Analiza podatkowa i cywilistyczna: sprzedaży, zamiany, barteru, najmu, użyczenia – wnioski dotyczące różnic VAT, CIT, PIT.
9. Czynności nietypowe – skutki podatkowe: wywłaszczenia, wydania w zamian za długi, przewłaszczenie, komis, bony MPV i SPV.
10. Zasady fakturowania, zaskakujące elementy obowiązkowe oraz dokumenty korygujące.
11. Nieodpłatne świadczenia w zakresie usług oraz przekazania towarów (skutki VAT, CIT, PIT).Problematyka karnetów, szczepionek, pakietów itd.
12. Analiza dwóch systemów podatkowych wypracowanych w praktyce: odwrotne obciążenie oraz system kontroli przemieszczenia.
13. DICTUM FACTUM.

CZĘŚĆ 2 (spotkanie 3 i 4):

Zasady rozliczania podatków – moment obowiązków podatkowych na tle przepisów art. 12, 14 w podatkach dochodowych oraz art. 19a VAT z uwzględnieniem obrotu transgranicznego.

Analiza wyłączeń podatkowych i ich wpływ na koszty.

Przegląd problematyki kosztów uzyskania przychodu i ich rozliczania w czasie z uwzględnieniem problematyki korekt (VAT, CIT, PIT).

1. Zestawienie zbiorcze obowiązków podatkowych oraz momentu ustalenia przychodu dla: klasycznej sprzedaży, licencji oraz innych praw, usług cyklicznych, najmu, leasingu, mediów, kar, służebności ,WDT, WNT, eksportu itd.
2. Jak moment i terminowość fakturowania wpływa na obowiązki podatnika.
3. Zaliczka, zadatek, różnice cywilistyczne – co warto stosować w konkretnych stanach faktycznych.
4. Kolejne problemy ze stawkami preferencyjnymi w tym na media i paliwo.
5. Odszkodowania i kary – analiza problemu z wyodrębnieniem różnic pomiędzy podatkiem vat a podatkami dochodowymi.
6. Ukryte świadczenia, nieodpłatności, użyczenia – przegląd orzecznictwa, przykłady.
7. Czynności odpłatne i nieodpłatne związane z pojazdem samochodowym.
8. Niespodzianki których możesz się spodziewać, gdy użytkujesz konkretny pojazd samochodowy.
9. Zestawienie holistyczne dotyczące samochodów – wszystko w jednym miejscu.
10. Zasady grupowania kosztów po zmianach 2023 roku na tle orzecznictwa.
11. Podatek naliczony oraz zagrożenia związane z prawem do odliczenia – analiza problemu.
12. Zmiany w podstawie opodatkowania i ich wpływ na podatek dochodowy i VAT (korekty zwiększające i zmniejszające).
13. DICTUM FACTUM.

CZĘŚĆ 3 ( spotkanie 5 i 6):

Systemy korekt występujące w prawie podatkowym.

Rozliczenia zakupów w transakcjach zagranicznych w tym import usług, WNT, odwrotne obciążenie.

Zasady prezentacji korekt w JPK.

1.Kompleksowe rozliczenie korekt po stronie sprzedawcy i nabywcy w różnych stanach faktycznych.
2. Nie zawsze faktury korygujące musisz , możesz rozliczyć- szczególne przypadki.
3.Zmiany przeznaczenia i ich wpływ na rozliczenia podatkowe.
4.Praktyczne aspekty WNT – jak to rozliczyć po zmianach 2023 roku.
5. Miejsce świadczenia usług .
6. Czym jest import usług i czego należy się obawiać.
7. Kompleksowe spojrzenie na zakupy usług od partnerów zagranicznych .
8. Podatek u źródła .
9. Jak rozliczyć nabycia towarów od kontrahentów zagranicznych w tym zarejestrowanych w Polsce.
10. Analiza ulgi na złe długi .
11. DICTUM FAKTUM.

ILOŚĆ GODZIN

  • 30 godziny lekcyjnych

TERMINY ZAJĘĆ

  • 05, 12, 26 września 2024
  • 03, 17, 30 października 2024
  • w godz 9.00-13.00

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

  • 1100 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
  • 1200 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

  • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422