Miasto:
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
jednodniowe
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków
Terminy

Adresaci szkolenia 

 • Dyrektorzy Personalni,
 • Pracownicy działu HR,
 • Kierownicy komórek organizacyjnych,
 • Pracownicy Biur Rachunkowych,
 • Osoby, które chciałyby rozpocząć pracę w dziale personalnym.

Cel szkolenia

Zapoznanie z przepisami dotyczącymi nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę.  Przygotowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa pracy.

Wykładowca: Iwona Wołkiewicz

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Doświadczony specjalista z zakresu prawa pracy. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Jest wykładowcą na Uczelni Techniczno-Handlowej na kierunku Kadry i Płace. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy.

Program

I. Nawiązywanie stosunku pracy

 1. Zatrudnienie pracowników zgodnie – zakaz dyskryminacji – wytyczne UODO.
 2. Dane osobowe kandydata a pracownika – kodeks pracy – stanowiska UODO i resortu pracy.
 3. Umowa o pracę – nowe dane po zmianach  kodeksu pracy 2023.
 4. Umowa na okres próbny – zmiany w prawie pracy – co rozumieć przez zamiar zatrudnienia – stanowisko PIP.
 5. Umowa na okres próbny – czy po okresie próbnym na trzy miesiące bezwzględnie należy zatrudnić pracownika na okres minimum 12 miesięcy – stanowisko PIP.
 6. Umowa na zastępstwo – kiedy nie można zawrzeć umowy na zastępstwo, czy podajemy imię i nazwisko osoby zastępowanej – stanowisko resortu pracy i UODO.
 7. Informacja o warunkach zatrudnienia – nowe zapisy zgodne ze zmianami w 2023.
 8. Zmiana warunków zatrudnienia – porozumienie zmieniające / wypowiedzenie zmieniające – warunki, przyczyny, data obowiązywania nowych warunków wg. stanowiska resory pracy i wyroków SN.

  II. Rozwiązywanie stosunku pracy

 1. Ustanie stosunku pracy – wygaśnięcie i rozwiązanie – podstawowa różnica.
 2. Kiedy pracodawca ma podać pracownikowi informację o przyczynie rozwiązania umowy o pracę lub nie nawiązania kolejnej umowy o pracę – umowa na okres próbny.
 3. Obowiązek podania przyczyny w wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony.
 4. Co należy rozumieć przez zakaz prowadzenia działań przygotowawczych do zwolnienia pracownika.
 5. Wypowiedzenie zmieniające i skutki odmowy przyjęcia nowych mniej korzystnych warunków zatrudnienia.
 6. Jakimi kryteriami kierować się w przypadku doboru pracowników do zwolnień grupowych.
 7. Wybór optymalnego sposobu rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem.
 8. W jakiej postaci i w jaki sposób rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę.
 9. Jak ustalać rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia.
 10. Kwalifikowanie przyczyn do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem a bez wypowiedzenia.
 11. Grupy pracowników chronionych przed wypowiedzeniem umowy o pracy a nakaz sądu a obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego wyroku sądu zmiany od 22.09.2023 r.
 12. Zmiany w świadectwie pracy.
 13. Przydatne orzecznictwo sądowe w podejmowaniu decyzji przy rozwiązywaniu umów o pracę.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Organizacja

 Termin i czas trwania szkolenia:  21 czerwca 2024 r.  od godz. 09.00- 15.00/ 7 godz. wykładowych

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z głośnikiem oraz dostępem do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422