Miasto:
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
650,- zł od osoby
620,- zł Cena dla członków

Najważniejsze zagadnienia z podatku VAT od podstaw – online – 20 godz. wykładowych

Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących księgowych, pracowników biur rachunkowych jak również dla pracowników komórek księgowych w firmach oraz osób zainteresowanych zdobyciem lub uaktualnieniem wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług.

Cel szkolenia: zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami najczęściej występującymi w praktyce dotyczącymi podatku VAT.

Program:

 1. Źródła prawa dotyczące podatku VAT.
 2. Definicja podatnika podatku VAT.
 3. Rejestracja jako podatnik VAT.
 4. Rejestracja do transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 5. Omówienie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, w tym w szczególności definicji:
 • odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • eksportu i importu towarów.
 1. Zwolnienie podmiotowe.
 2. Moment powstania obowiązku podatkowego:
 • omówienie zasad oraz szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego.
 1. Ustalanie podstawy opodatkowania dla poszczególnych czynności oraz właściwej stawki podatku VAT.
 2. Podstawowe informacje związane z ustalaniem miejsca świadczenia dla usług oraz dostaw towarów.
 3. Odliczanie podatku naliczonego:
 • źródła podatku naliczonego,
 • terminy (moment) odliczania,
 • zakazy odliczania.
 1. Podatek naliczony związany z pojazdami samochodowymi.
 2. Korekta podatku należnego oraz korekta podatku naliczonego w przypadku braku płatności.
 3. Mechanizm podzielonej płatności - najważniejsze kwestie.
 4. Zagadnienia związane z fakturowaniem:
 • dane, jakie winny lub nie powinny być na fakturach,
 • terminy wystawiania faktur,
 • wystawianie faktur korygujących, not korygujących oraz duplikatów,
 • „samo fakturowanie” oraz zasady wystawiania faktur dla transakcji, które nie są opodatkowane na terytorium kraju.
 1. Deklaracje VAT, ewidencje, rozliczenie podatkowe.
 2. Kasy rejestrujące:
 • terminy, zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.
 1. Pytania i odpowiedzi.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Organizacja

Zajęcia szkoleniowe są prowadzone dwa razy w tygodniu, w godz. 16:45-20:00

Terminy: 15, 17, 22, 24 i 29 kwietnia 2024

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z głośnikiem oraz dostępem do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422