Miasto:
Typ:
Szkolenia biegłych rewidentów
Tryb:
jednodniowe
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków

Wykładowca:

Maciej Czapiewski – biegły rewident, ekonomista i prawnik, doświadczony wykładowca i trener, nauczyciel akademicki, partner zarządzający spółki zajmującej się audytem, usługami księgowymi oraz doradztwem podatkowym i biznesowym, brał udział w licznych projektach m. in.: kierował zespołami badawczymi podczas badania rocznych sprawozdań finansowych, zajmował się skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi, uczestniczył w przygotowaniu prospektów emisyjnych w związku z upublicznieniem walorów spółek oraz doradztwie w zakresie fuzji i przejęć (M&A), opracowywał analizy zgodności stosowanej polityki rachunkowości z MSSF/MSR oraz analizy finansowe, uczestniczył w przeglądach podatkowych oraz projektach Due Dilligence, zajmował się zagadnieniami dot. systemów informatycznych rachunkowości, wieloletni członek rad nadzorczych dużych spółek publicznych i niepublicznych, jako wykładowca/trener ceniony jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką.

Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia):

1. Zaprezentowanie i przećwiczenie funkcji arkusza kalkulacyjnego MS Excel, które mogą być przydatne podczas przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.
2. Identyfikacja procedur badania, podczas których można wykorzystać arkusz kalkulacyjny MS Excel dla usprawnienia pracy.
3. Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel.

• Uczestnik powinien posiadać wiedzę nt. arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie podstawowym.
• Szkolenie ma formę warsztatową z wykorzystaniem komputera przez każdego uczestnika.

Program (8 godzin wykładowych)

1. Przegląd procedur badania, które można usprawnić korzystając z arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
2. Importowanie danych niezbędnych podczas procesu badania.
3. Podstawy statystyki w badaniu sprawozdań finansowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
4. Przegląd najbardziej przydatnych funkcji programu.
5. Tabele przestawne.
6. Pozostałe zagadnienia.
Szkolenie warsztatowe (zakończone testowym sprawdzianem wiedzy)

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów, prowadzone według tematyki ustalonej przez KRBR na 2023 rok i uzyskanej zgody Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Blok: Rewizja finansowa/ 8 godz.

Organizacja

Czas trwania szkolenia: 09 listopada 2023 r. od godz. 9.00 do 16.00

Dostęp do szkolenia oraz szczegóły organizacji  prześlemy drogą mailową  po spełnieniu warunków uczestnictwa.

Cena obejmuje: wykład wraz z materiałami szkoleniowymi (Publikacja CE PIBR nt. Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych, Ireneusz Kurczyna, Warszawa, publikacja dostępna w formacie PDF) , zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer z kamerą i głośnikiem oraz stabilny dostęp do Internetu.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422