Miasto:
Typ:
Szkolenia biegłych rewidentów
Tryb:
dwudniowe
Opłata:
600,- zł od osoby
540,- zł Cena dla członków

Prowadzący: Beata Zakrzewska

członek ACCA, biegły rewident, wiceprzewodnicząca Rady Członków ACCA w Polsce. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie badań i przeglądów sprawozdań finansowych, wycen i innych usług doradczych. Specjalizuje się w MSSF i MSRF.
Prowadzi liczne szkolenia z zakresu MSRF i MSSF. Jest współtłumaczem i współwydawcą publikacji IFAC. Wizytator Krajowej Komisji Nadzoru.

Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia):

  • Przedstawienie struktury i charakterystyki standardu oraz głównych zmian i celu ich wprowadzenia.
  • Omówienie wymogów standardu, zastosowania oraz innego materiału objaśniającego z załącznikami.
  • Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności praktycznego stosowania standardu w zakresie wybranych wymogów.

Program (16 godzin wykładowych)

  1. Wprowadzenie.
  2. Charakterystyka standardu.
  3. Omówienie wymogów standardu, zastosowania oraz innego materiału objaśniającego z załącznikami.
  4. Sporządzenie dokumentacji zgodnej z wymogami standardu.
  5. Praktyczne zastosowanie standardu.
  6. Sprawdzian wiadomości.

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów, prowadzone według tematyki ustalonej przez KRBR na 2022 rok i uzyskanej zgody Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Blok: Rewizja finansowa/16 godz.

Organizacja:

Czas trwania szkolenia: 11-12 października 2022 r. od godz. 9.00 do 16.00

Dostęp do szkolenia oraz szczegóły organizacji  prześlemy drogą mailową  po spełnieniu warunków uczestnictwa.

Cena obejmuje: wykład oraz  materiały szkoleniowe (Publikacja CE PIBR nt. Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego
zniekształcenia, Hanna Sztuczyńska, Ewa Sobińska, Warszawa, publikacja dostępna w formacie PDF), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Wymagania sprzętowe: do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest  komputer z kamerą i głośnikiem oraz stabilny dostęp do Internetu.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422