Miasto:
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
jednodniowe
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków

Wykładowca:

Marcin Otręba - Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów   podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość

Program

Usługi w obrocie międzynarodowym:

 • „Eksport” usług oraz „import usług” – kiedy rejestracja decyduje o miejscu opodatkowania:
  • zasady ustalania opodatkowania w przypadku transakcji B2B,
  • zasady ustalania opodatkowania w przypadku transakcji B2C,
  • zasady szczególne: usługi budowlane w obrocie międzynarodowym, usługi eventowe i transportowe,
  • usługi niematerialne (doradcze, programisty, badanie rynku, analityka itp.)
 • Obowiązek podatkowy w imporcie oraz w eksporcie usług:
  • zasady ogólne,
  • zaliczki,
  • usługi budowlane, transportowe, eventowe
 • Podstawa opodatkowania, przeliczanie transakcji w walutach obcych oraz stawki VAT:
  • koszty towarzyszące,
  • transakcje walutowe,
  • korygowanie faktur i podstawy opodatkowania,
  • stawki krajowe a stawki dla „eksportu” i „importu” usług,
  • WIS a stosowanie właściwej stawki w zakresie usług w obrocie międzynarodowym,
  • stawka 0% w transporcie międzynarodowym.
 • Rejestracja, rozliczanie i raportowanie:
  • obowiązki rejestracyjne związane z międzynarodowym świadczeniem/nabywaniem usług,
  • uwaga na usługi typu marketplace (Amazon, Google, eBay, FB itp.),
  • usługi w obrocie międzynarodowym a informacja podsumowująca,
  • obowiązki związane z fakturowaniem,
  • raportowanie na poziomie JPK: sprzedawca/nabywca.

Procedura OSS dla wybranych usług – jak uniknąć obowiązku rejestracji w innym państwie UE?

 • Istota rozwiązania
 • Przegląd usług, dla których rozwiązanie jest dedykowane (m.in. branża budowlana,)
 • Rozliczenie i zapłata VAT w procedurze OSS:
  • warrant unijny,
  • wariant nieunijny,
  • raportowanie – składanie deklaracji,
  • właściwe organy podatkowe,
  • wymogi, które musi spełniać ewidencja,
  • jaki kurs stosować?
  • który urząd rozlicza e-Commerce?
 • Zmiany w e commerce od 2024 roku
  • obowiązek raportowania operatorów platform cyfrowych, którzy odpłatnie udostępniają platformy cyfrowe pozwalające użytkownikom na:
   • sprzedaż towarów;
   • najem nieruchomości;
   • świadczenie usług osobistych (np. przewozy, dostawa jedzenia);
   • najmowanie usług transportowych (np. najem samochodów).
  • kar pieniężnych za niewypełnianie obowiązku raportowania

Organizacja

Czas trwania szkolenia: 24 kwietnia 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00

Dostęp do szkolenia oraz szczegóły organizacji  prześlemy drogą mailową  po spełnieniu warunków uczestnictwa.

Cena obejmuje: wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422