Miasto:
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
jednodniowe
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków

WYKŁADOWCA

ALDONA WIEJAK-GŁUSZKO - prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych

PROGRAM

 1. Dokumentacja pracownicza po zmianach w prawie pracy.
 2. Podział akt osobowych- omówienie zawartości poszczególnych grup. Przykłady gromadzonych dokumentów. Teczka personalna po zmianach w prawie pracy.
 • przepisy o ochronie danych osobowych, a dokumentacja pracownicza,
 • dokumenty cudzoziemca,
 • informacja dodatkowa w akt osobowych po zmianach ,
 • Przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia
 • Zaświadczenia o niepełnosprawności
 • Weryfikacja posiadanego przez pracownika prawa jazdy
 • Pozyskiwanie danych o powodach odejścia z pracy
 • Umowa o pracę – treść i oświadczenie cudzoziemca.
 • Ewidencja czasu pracy po zmianach.
 • Zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji czasu pracy
 • Lista obecności a ewidencja czasu pracy.
 1. Zakres kontroli PIP dotyczący dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem najczęstszych nieprawidłowości.
 • zakres dokumentacji jaką może żądać inspektor pracy,
 • kontrola legalności zatrudnienia.

4. Świadectwo pracy - omówienie zmian w treści świadectwa pracy dokumentu i analiza najczęściej popełnianych błędów

Organizacja:

Czas trwania szkolenia:

I termin: 15 kwietnia 2024 r. od godz. 09.00 do 15.00 (7 godz. lek.)

II termin: 15 maja 2024 r. od godz. 09.00 do 15.00 (7 godz. lek.)

Dostęp do szkolenia oraz szczegóły organizacji  prześlemy drogą mailową  po spełnieniu warunków uczestnictwa.

Cena obejmuje: wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422