Władze

Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu krajowym są:

a) Krajowy Zjazd Delegatów,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna,
d) Główny Sąd Koleżeński.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zobacz więcej

Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wybierany jest co 4 lata przez Krajowy Zjazd Delegatów. Zarząd wyłania ze swego grona prezydium zarządu. Zobacz więcej

W okresie od 2015 do 2018 roku Zarząd Główny stanowią:

Prezydium Zarządu:

Prezes             Franciszek Wala
Wiceprezes    Jerzy Koniecki
Wiceprezes    Teresa Cebrowska
Skarbnik        Łukasz Górka
Sekretarz       Ryszard Gorycki

Członkowie:

Mariusz Andrzejewski
Jadwiga Architekt
Piotr Hans (członek Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu) 
Aldona Kamela-Sowińska (członek Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu) 
Anna Karmańska
Adam Kęsik
Waldemar Molenda
Rafał Wawrowski (członek Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu) 

W skład Zarządu Głównego wchodzą również Prezesi Oddziałów Okręgowych tj.:

Sabina Urbańska  prezes O/O w Bielsku-Białej
Stanisława Gudebska prezes O/O w Bydgoszczy
Joanna Nowowiejska-Fedecka prezes O/O w Częstochowie
Zdzisław Gładki prezes O/O w Elblągu
Jerzy Łopacki prezes O/O w Gdańsku
Łukasz Drewniak prezes O/O w Gorzowie Wlkp.
Andrzej Młynarczyk prezes O/O w Katowicach
Halina Gąsior-Mikulska prezes O/O w Kielcach
Danuta Buchowiecka prezes O/O w Koszalinie
Władysław Iwanyniuk prezes O/O w Legnicy
Stefan Czerwiński prezes O/O w Lublinie
Bożena Wilk prezes O/O w Łodzi
Jolanta Bocheńska prezes O/O w Olsztynie
Sebastian Kuś prezes O/O w Opolu
Wiktor Gabrusewicz prezes O/W w Poznaniu
Janusz Czerwieniec prezes O/O w Radomiu
Krzysztof Cieśla prezes O/P w Rzeszowie
Teresa Kamińska prezes O/O w Suwałkach
Stanisław Hońko prezes O/O w Szczecinie
Jerzy Czechowicz prezes O/O w Toruniu
Krystyna Urbaniak prezes O/O we Włocławku
Zbigniew Luty prezes O/D we Wrocławiu
Bolesław Tatarzycki prezes O/O w Zielonej Górze

Główna Komisja Rewizyjna  jest powołana  do przeprowadzania kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej  Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Zobacz więcej

Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich oraz sprawy przekazane mu przez okręgowe sądy koleżeńskie z wnioskiem o ich rozpatrzenie. Zobacz więcej

Skład osobowy na lata 2015 – 2018:

Główna Komisja Rewizyjna

Ewa Komorowska przewodniczący
Agnieszka Czarnecka zastępca przewodniczącego
Tadeusz Pieniążek członek
Franciszek Plichta członek
Bożena Pustelnik członek

Główny Sąd Koleżeński

Andrzej Mucha                przewodniczący
Stanisław Mierzejewski  zastępca przewodniczącego
Elżbieta Bochenek          członek
Stanisław Capała            członek
Irena Furmanek              członek
Marek Mazur                  członek
Aneta Pożarowska          członek

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Częstochowie | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO