Władze

WŁADZE ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W CZĘSTOCHOWIE 
STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE


KADENCJA 2015 - 2018

Zarząd 
Joanna Nowowiejska-Fedecka          Prezes Zarządu 
dr hab.Jolanta Chluska  prof. PCz     Wiceprezes 
Zdzisława Wołek                                   Wiceprezes 
dr inż.  Elżbieta Wysłocka                    Sekretarz 
Anna Starostecka                                   Skarbnik 
Jadwiga Konieczek                                Członek Zarządu
Agnieszka Mroczek-Nowicka             Członek Zarządu 
dr Marcin Stępień                                   Członek Zarządu
Jan Nowak                                               Członek Zarządu 

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Jerzy Cisowski                                Przewodniczący 
Dorota Kaczmarek                        Z-ca Przewodniczącego 
Elżbieta Borecka                            Członek 
  
Okręgowy Sąd Koleżeński 
Anna Czank                                    Przewodnicząca 
Eliza Andrzejewska                       Z-ca Przewodniczącego 
Magdalena Krauze                        Członek 
 
Dyrektor Biura Zarządu
Iwona Oswald 
Z-ca dyrektora ds. szkolenia
Danuta Wiśniowska

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Częstochowie | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO