Strona główna img Aktualności img VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Zakres tematyczny konferencji:

1.Informacyjna rola systemu rachunkowości
2.Zmiany prawa bilansowego i podatkowego – szanse i zagrożenia
3.Znaczenie rachunkowości finansowej i zarządczej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
4.Rachunek kosztów – ujęcie tradycyjne i współczesne
5.Kosztowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji
6.Odzwierciedlenie etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu w rachunkowości podmiotów
7.Kierunki zmian w sprawozdawczości finansowej jednostek
8.Współczesne problemy teorii i praktyki zarządzania finansami

Artykuły:

Prosimy o przesyłanie artykułów w formie elektronicznej na adres: izabela.turek@wz.pcz.pl
(Izabela Turek – opiekun Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „Buchalter”)
Artykuły muszą spełniać wymogi edycyjne Wydawnictwa Wydziału Zarządzania PCz

Terminy:

Przesłanie treści artykułu – do 20.04.2018 (przesłanie artykułu jest tożsame ze zgłoszeniem uczestnictwa
w konferencji).
Konferencja – 24.05.2018

Komitet organizacyjny:

Dr inż. Izabela Turek - Przewodnicząca
Dr Sylwia Łęgowik-Świącik
Dr inż. Luiza Piersiala
Mgr Monika Kapler

 

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail:
© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Częstochowie | Polityka plików cookies | Regulamin