Dnia 23 lutego br. Oddział Okręgowy w Częstochowie SKwP zorganizował przedmiotową wycieczkę do Warszawy dla uczniów klas w zawodzie technik rachunkowości z Zespołu Szkół Ekonomicznych nad którymi nasz Oddział objął Patronat.

Uczniowie odwiedzili siedzibę Zarządu  Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce:
Pani Jolanta Roszczyk - dyrektor Biura Zarządu Głównego SKwP  zapoznała uczniów z działalnością Stowarzyszenia, oraz ścieżką kariery księgowego natomiast p. Dorota Wyczółkowska - kierownik Działu ds. Współpracy Krajowej i Zagraniczne  przekazała informacje o współpracy międzynarodowej SKwP w tym o członkostwie Stowarzyszenia w IFAC- Międzynarodowej Federacji Księgowych.

Kolejnym punktem wycieczki była wizyta na Giełdzie Papierów Wartościowych. Młodzież poznała zasady funkcjonowania giełdy oraz wiele ciekawostek dotyczących giełdy warszawskiej, mogła również sprawdzić swoją wiedzę z tego zakresu rozwiązując tzw. karty pracy.

Jesteśmy przekonani, że dzięki takim działaniom mamy wpływ na krzewienie poczucia godności zawodu księgowego i jego prestiżu wśród młodych adeptów rachunkowości, a  w przyszłości będzie to dobrze wykształcona kadra, która zasili firmy z naszego regionu.

Opiekunom z ramienia Zespołu Szkół Ekonomicznych p. W. Lampie i p. B. Konarskiej oraz młodzieży dziękujemy za miło spędzony czas.

Wszystkim sponsorom składamy najszczersze podziękowania za udzielone wsparcie finansowe  tego przedsięwzięcia.

Galeria

Pozostałe aktualności

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422